Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Политика за поверителност

Euler Hermes, част от Allianz Group, е водещ световен участник в предлагането на застрахователни решения, свързани със застраховане на търговски вземания, с клонове и дъщерни компании в цяла Европа и света. Euler Hermes предлага финансови продукти и услуги, насочени към бизнеса (B2B), с които да подпомага своите клиенти по целия свят да търгуват разумно и да развиват своята дейност по сигурен начин.

 

Настоящият документ се отнася до следното лице:

                 

Юлер Ермес Сървисис България ЕООД
София, п.к. 1000
Пл. Позитано 2, Перформ Бизнес Център

(“Euler Hermes”, “ние, “нас” или “наш”)

 

Euler Hermes се грижи за Вашите лични данни. Настоящият документ съдържа информация относно видовете лични данни, които събираме за Вас, как и защо ги събираме и използваме, и колко дълго ги съхраняваме. На следващо място са посочени Вашите права да искате достъп до лични данни, тяхното коригиране или да възразявате срещу обработването им (включително да искате заличаването им съгласно приложимото право).

Моля, прочетете внимателно този документ. В случай че имате въпроси, свържете се с нас на privacy.BG@eulerhermes.com

1. Обща информация


1.1 Настоящият раздел е адресиран до клиенти, брокери, агенти и трети лица, както и всяко физическо лице, което е само посетител на нашата интернет страница.


1.2 Euler Hermes “администратор” ли е на лични данни? Какво означава това?

Да, Euler Hermes е “администратор на лични данни” съгласно приложимото право (Общия регламент на ЕС за защита на личните данни). Това означава, че Euler Hermes е лицето, което упражнява контрол върху личните данни, които събира, и от което по закон се изисква да осигури необходимите политика, процеси и процедури, за да бъдат защитени тези лични данни и да бъдат гарантирани правата на физическите лица, чиито данни се събират.

1.3 Какъв вид лични данни събира Euler Hermes за Вас?

В зависимост от това каква информация предоставяте или какви предпочитания имате, EulerHermes може да събира следните категории лични данни за Вас:

 • Предоставени от Вас данни, напр. когато се регистрирате за нашите услуги, като име, имейл адрес, телефонен номер, длъжност, фирмено наименование.
 • Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме информация за Вас чрез използване на бисквитки. Бисквитките са малък пакет данни, които се съхраняват на Вашето устройство и ни позволяват да идентифицираме Вашия браузър, когато посещавате отново нашата страница. Ние използваме бисквитки, за да Ви предоставим достъп до една удобна за ползване, сигурна и ефективно работеща интернет страница, и за да адаптираме нашите услуги към Вашите нужди и интереси, напр. чрез персонализиране на информацията при достъп до сайта или предоставяне на персонализирана реклама (на трети лица). Ако искате да научите повече за бисквитките, моля вижте в раздел бисквитки по-долу (2.2).
 • Информация, която получаваме от трети лица (напр. доставчици на информационни услуги) или чрез публично достъпни източници (напр. търговски регистри).


1.4 За какви цели и на какво правно основание Euler Hermes използва Вашите лични данни?

Ние използваме Вашите данни въз основа на

 • Вашето съгласие, за да
  • предоставяме, поддържаме, подобряваме и развиваме нашите услуги и да ги адаптираме към Вашите нужди и интереси (напр. да Ви предлагаме персонализирана реклама)
  • комуникираме с Вас
  • ви информираме и консултираме относно продукти на Euler Hermes (напр. като Ви изпращаме рекламни материали)

 • за целите на изготвянето и/или изпълнението на договор с Вас, като
  • изготвяме оферти за наши продукти, предоставяме Ви услуги и изпълняваме нашите договорни задължения
  • създаваме и поддържаме Вашия потребителски акаунт с цел техническо съдействие или за други подобни цели
    
 • нашия легитимен интерес да
  • предоставяме, поддържаме, подобряваме и развиваме нашите услуги и да ги адаптираме към Вашите нужди и интереси (напр. да Ви предлагаме персонализирана реклама)
  • повишаваме сигурността на IT системата на Euler Hermes в полза на всички наши потребители
  • комуникираме с Вас
    
 • при съответствие с правни задължения
  • за да спазим правните предписания във връзка с представено искане в рамките на принудително изпълнение или във връзка с провеждане на процесуално-следствени действия, или, когато се изисква или е допустимо съгласно приложимото право, във връзка с постановени съдебни актове, правителствени документи или действия на публични органи, когато е необходимо провеждане на разследване, предотвратяване или предприемане на мерки срещу незаконни действия, при подозрения за измама, в ситуации на потенциална заплаха за сигурността, на което и да е лице, или при нарушения на нашите политики или условия.

В случай че използваме Ваши данни за каквато и да е друга цел, различна от описаните в настоящия документ, ние ще Ви информираме относно тази цел и ще поискаме съгласието Ви, доколкото се изисква.

1.5 Къде ще бъдат обработвани Вашите лични данни?

Лични данни, събирани от Euler Hermes, могат да бъдат обработвани както  в, така и извън ЕС (“ЕС”) и Европейската икономическа зона (“ЕИЗ”), което е предмет винаги на договорни ограничения относно конфиденциалност и сигурност в съответствие с приложимите правни предписания за защита на личните данни. Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на лица, които не са оторизирани да ги обработват.

Моля да имате предвид, че правната уредба на защитата на лични данни в държавите членки на ЕС / ЕИЗ, както и в трети страни е различна. Когато Вашите лични данни са прехвърлени от Вашата собствена държава към друга държава, правилата за защита на Вашите лични данни в държавата, в която са прехвърлени, може да се различават (или данните Ви да са по-малко защитени) спрямо правилата във Вашата държава. Напр. обстоятелствата, при които се осигурява достъп до лични данни при принудително изпълнение, може да се различават в отделните държави.

Когато прехвърляме Ваши лични данни за обработване извън ЕИЗ, ние ще прилагаме ефективни механизми (напр. европейските Стандартни договорни клаузи или Обвързващи корпоративни правила), за да осигурим адекватно ниво на защита на данните.

1.6 Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ние не съхраняваме Вашите лични данни по-дълго от необходимото за постигане на целите, за които са събрани, или за изпълнение на правни задължения, или повече от допустимо по закон, напр. за защита срещу  правни претенции. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Индивидуалните периоди на съхранение зависят от вида на личните данни и от целите, за които се обработват.

1.7 Какви права имате по отношения на Вашите лични данни?

Доколкото е допустимо съгласно приложимото право за защита на личните данни, имате право да:

 • искате достъп до съхранявани Ваши лични данни, включително информация като напр. източник и категории данни, цели на обработване, получатели (или категории получатели) и съответен период на съхранение;
 • искате актуализиране или корекция на Ваши лични данни, така че да бъдат винаги точни;
 • получавате Ваши лични данни в електронна форма за Вас или за друг администратор;
 • искате заличаването на Ваши лични данни, ако вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • ограничавате обработването на Ваши лични данни при определени обстоятелства, като напр. когато сте оспорили коректността на Ваши лични данни, за период, който би бил необходим, за да проверим коректността им;
 • възразите срещу обработването на Ваши лични данни на определени основания, свързани със специфична ситуация, които имат приоритет пред нашето безусловно легитимно основание да ги обработваме;
 • оттеглите съгласието си по всяко време, когато Вашите лични данни се обработват с Ваше съгласие, без това да засяга правомерното обработване, основано на съгласие, преди оттеглянето на съгласието, или когато е налице друго правно основание за обработването на Вашите лични данни (напр. приоритетен правен интерес);
 • подадете жалба до администратора на лични данни и/или до съответния орган за защита на личните данни.

Можете да упражните тези права като се свържете с нас и ни посочите Вашето име и имейл адрес, както и повода за Вашето искане.

2. Интернет страници


2.1 Как Euler Hermes събира Ваши данни?

На своите интернет страници Euler Hermes събира единствено лични данни, които Вие доброволно сте предоставили в онлайн формуляр или  по друг начин сте ни разрешили да събираме съгласно условията за използване на бисквитки, които сте избрали, когато за първи път сте посетили нашата страница. Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, в който случай ние ще преустановим обработването на Вашите лични данни, събрани на тази интернет страница. Можете да оттеглите съгласието си.

2.2 Бисквитки

Бисквитките са малък пакет данни, които се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство, и позволяват да се „запомнят“ Вашите действия или предпочитания във времето. Ние използваме бисквитки, за да гарантираме правилното функциониране на нашата интернет страница и за да улесним Вашия достъп до нея, като събираме на Вашето устройство информация и предпочитания. Допълнително, ние събираме информация как приемате нашите услуги и услугите на нашите партньори, напр. рекламни услуги. По принцип Вие можете да използвате нашата интернет страница и без бисквитки. Ако предпочитате да използвате нашата интернет страница пълнофункционално и удобно, следва да приемете използването на бисквитки. Можете да промените Вашите настройки за използването на бисквитки, напр. като оттеглите съгласието си повсяко време .

Използваме няколко вида бисквитки:

(a) Сесийни бисквитки (или “временни бисквитки”)

Сесийните бисквитки ни позволяват да запазваме Вашите действия по време на Вашата сесия на браузъра (напр. данни за влизането Ви). Сесийните бисквитки се изтриват, когато затворите браузъра или излезете от нашата интернет страница.

(b) Постоянни бисквитки (или “проследяващи бисквитки”)

Постоянните бисквитки се съхраняват на Вашето устройство между сесиите Ви на браузъра. Тези бисквитки ни помагат да запомним Вашите предпочитания или действия всеки път, когато посетите нашата интернет страница, до изтичане на периода на валидност на бисквитките. Тези бисквитки позволяват също да бъде запазен статусът Ви „влязъл в акаунта“ на нашата интернет страница. Когато бисквитките са изтрити, е необходимо отново да въведете данните си за влизане на интернет страницата.

(c) Бисквитки на трети лица

Тези бисквитки се използват от трети лица, независимо от нашата интернет страница, напр. за да предоставят реклама, като банери за продукти на трети лица или бутони на социални медии.

На нашата интернет страница ние използваме следните бисквитки:

 

Бисквитки

употреба

период на съхранение

вид бисквитки

ga

бисквитки на Google Analytics, за да диференцираме потребителите

2 години

бисквитки на трети лица

Marketo

за да диференцираме потребителите

2 години

бисквитки на трети лица

Hotjar

                                                        за да диференцираме потребителите

1 година

бисквитки на трети лица

 

 

3. Трети лица

Когато предлагаме на нашите клиенти застрахователни решения, свързани със застраховане на търговски вземания, ние може да събираме информация за Вас и Вашата компания с цел оценка и мониториране на нашия собствен риск и с цел събиране на вземания. Ние събираме информация от трети лица или публично достъпна информация. Допълнително, ние може да събираме информация, която Вие сте ни разкрили директно. Ние събираме информация относно:

 • Търговски дружества: търговски сектор, наименование, имена на представителите (напр. управители, членове на орган на управление) и информация относно Вашата кредитоспособност (напр. плащания и случаи на сбъднат риск).
 • Еднолични търговци или други предприятия с участие на собствениците в управлението: наименование, имейл адрес, адрес, търговски сектор, правна форма, имена на представляващите (напр. управители) и информация относно Вашата кредитоспособност(напр. плащания и случаи на сбъднат риск).
   

4. Как можете да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на  privacy.BG@eulerhermes.com

5. Колко често актуализираме Политиката за защита на личните данни?

Регулярно преразглеждаме Политиката за защита на личните данни и нанасяме съответни промени, когато е необходимо. Тук ние осигуряваме достъпност до най-актуалната версия и може допълнително да Ви информираме директно (напр. по имейл) в случай на значителни промени.Политиката за защита на личните данни беше последно актуализирана на 31.3.2018.