Икономически изследвания

Нашата роля в Euler Hermes и Allianz Economic Research е да сме наблюдатели, анализиращи ключови икономически, политически и социални тенденции, които оформят бъдещето на бизнеса по целия свят

Всички икономически публикации

Какво правим

Публикуваме

400 +

брой на година

Подпомагаме

15000 +

клиенти, потенциални клиенти и партньори при взимането на решения

Наблюдаваме и оценяваме

240

държави и 18 сектора

 

Опираме се на три основи: анализ на риска в отделните държави, анализ на риска в отделните сектори и задълбочено познаване на ключовите тематични тенденции, като основно внимание се отделя на търговията, неплатежоспособността и поведението във връзка с плащанията. Работата ни обслужва вътрешни клиенти (главния изпълнителен директор и регионалните изпълнителни директори, финансирането, застраховането на риска, маркетинга, комуникациите…), както и външни такива (лица, застраховани от EH и потенциални клиенти, брокери, партньори) и редовно се представя от първостепенните медии по целия свят.

Публикации на икономически изследвания

Анализ на риска в отделните държави

Рейтингите на Euler Hermes за отделните държави целят да се оцени риска от проблеми с плащанията в 240 държави, 70 от които се актуализират на всяко тримесечие. Окончателният рейтинг е комбинация от: средносрочен рейтинг (AA до D), измерващ икономическите дисбаланси, качеството на бизнес климата и вероятността от политически опасности; и краткосрочен рейтинг (1-4), който се фокусира върху следващите 6-12 месеца чрез макроикономически показатели, които сигнализират за финансова криза поради проблеми с финансовите потоци.

Анализ на риска в отделните сектори

Euler Hermes актуализира рейтингите си за риска в отделните сектори на всяко тримесечие. Рейтингите на отделните сектори измерват риска от неплащане в 18 сектора в 70 държави, като се обръща внимание на търсенето, рентабилността, финансирането и рисковете от конкуренцията за всяка отделна държава. Резултатът е 4-степенно ниво на риск, от Ниско - стабилни основи с много благоприятна или сравнително добра перспектива, до Високо - предстояща или текуща криза.

Задълбочени познания

Euler Hermes има развит експертен опит в тематичните изследвания и собствен уникален индекс - Global Insolvency Index (GII), който оценява събитията, свързани с несъстоятелност на предприятия в повече от 40 държави. Също така наблюдаваме поведението, свързано с плащания, чрез нашия показател Дни на отложено плащане (DSO). И накрая, ние също така разглеждаме свързани с търговията теми, дигитализацията, както и бъдещите тенденции в областта на корпоративната и обществената политика в области като мобилност, екологични, социални и управленски фактори (ESG) и застраховане.

 

Карта на риска по държави

Нашите рейтинги имат за цел да се оцени риска от неплащане от страна на фирмите в дадена държава и по този начин подкрепят нашите клиенти при вземането на информирани решения, свързани с тяхната международна търговска дейност. Нашата методология се състои в анализиране на стотици икономически показатели, както количествени, така и качествени, за да бъдат разбрани възможно най-добре рисковете, свързани с икономиката, политиката, бизнес средата, търговията и финансите.

Повече подробности можете да намерите тук

Къде можете да ни намерите?

Всички икономически публикации