Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Несигурните времена усложняват прогнозирането на финансовото състояние на Вашия бизнес. Основен елемент, който трябва да се има предвид, е ликвидността. Благодарение на нашия калкулатор за бизнес ликвидност можете бързо да симулирате как може да се развие Вашето финансово състояние: каква е тенденцията, ще доведе ли до криза, как някои външни фактори могат да повлияят на ликвидността на Вашия бизнес?

Ликвидността на дадена компания означава колко лесно нейните активи могат да бъдат превърнати в пари. Някои активи като разплащателни сметки или облигации са много ликвидни, тъй като могат да бъдат превърнати в пари за броени часове или дни, докато други са по-трудно конвертируеми, като имущество или оборудване, за които са нужни седмици или месеци за продажба.

Управлението на бизнес ликвидността е от основно значение за компаниите, тъй като бързото генериране на пари води до сблъскване с внезапни касови дефицити или плащане на неочаквани сметки и дългове, но също така позволява на компаниите да управляват дейността си и потенциално да разширят бизнеса си.

Много фактори могат да повлияят на ликвидността на дадена компания. Например свръхтъргуването - когато продавате повече стока, отколкото имате или можете да си позволите да произведете – това може да промени ликвидността Ви, ако нямате достатъчно ресурси. Загубата на един от най-големите Ви клиенти също може да има огромно въздействие, тъй като би намалила приходите Ви. Ако не можете бързо да конвертирате активите си в пари, може да срещнете трудности при плащането на сметките си и да станете неплатежоспособни.

За да разберете по-добре как работи симулаторът за бизнес ликвидност и как да проверите въздействието на външните фактори върху ликвидността на дадена компания, попълнете полетата по-долу и кликнете върху „Изчисли“. Можете също така да разгледате нашите съвети под симулатора за ликвидност.
Вашите данни
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
Ден

Моля, обърнете внимание, че предназначението на този симулатор  е да предоставя илюстративен пример, показващ потенциалното въздействие на редица предварително определени фактори и не замества стабилното финансово планиране. Това се дължи на калкулациите на симулатора, които са опростени версии на бизнес реалността. Например фактурите се разпределят произволно в рамките на един месец (което се променя всеки път), докато разходите се разпределят по равно в рамките на един месец. Вашата лична ситуация може сериозно да се различава от финансовите резултати, предложени от инструмента.

Първо, попълнете полетата, отразяващи текущото Ви състояние, без да се отчита въздействието на външни негативни фактори:

 • Налични ликвидни активи: Вашият инвентар, вземания, запаси и неизползвани кредитни линии са примери за ликвидни активи - неща, които можете бързо да конвертирате в твърди пари.
 • Месечни фиксирани разходи: плащания за наем и вноски по заеми, застраховки, лихвени плащания
 • Месечни променливи разходи: труд, комисионни и суровини
 • Месечен оборот
 • Брой изпратени фактури на месец
 • Еднократни загуби: стойността на развалените стоки например

Сега кликнете върху „Изчисляване“ и погледнете графиката, за да проследите симулацията на Вашата ликвидност за следващите 90 дни, която не включва въздействието на външни фактори.

Ако искате да отидете по-далеч и да видите как външните фактори могат да повлияят на Вашата бизнес ликвидност, можете да изпробвате различни сценарии.

Всичко, което трябва да направите, е да попълните или промените някои от полетата, за да симулирате потенциалните въздействия на намаления оборот, загубите, спада в продажбите, неплатените фактури или закъсненията на плащанията върху Вашата ликвидност.

Например, задайте си тези въпроси:

 • Какъв процент от месечния ми оборот бих загубил, ако клиентите ми изпаднат в несъстоятелност?
 • Мога ли да намаля някои от променливите разходи?
 • Има ли еднократни загуби, които мога да предвидя, например защото клиентите са намерили алтернативи или поради унищожаването на нетрайни стоки?
 • До каква степен мога да очаквам средно продажбите да спаднат през следващите три месеца?
 • Каква е пропорцията на неплатените фактури или лоши дългове, които мога да очаквам през следващите три месеца?
 • Какво закъснение мога да очаквам за плащания от клиенти?

Мониторингът къде и как се изразходват парите е важен при управлението на ликвидността на дадена компания. Изготвянето на прогнози за паричния поток може да помогне на Вашето управление на ликвидността и да избегнете необходимостта да търсите бързи решения, за да предотвратите финансово бедствие.

Ако сте загрижени и желаете да подсигурите паричния си поток, застраховката на търговски кредит остава най-пълното и успокояващо решение в подкрепа на управлението на Вашия кредитен риск и търговското развитие.