Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Moody's Investors Service потвърди стабилния рейтинг (Aa3 stable) на Euler Hermes

Moody's Investors Service потвърди стабилния рейтинг Aa3 stable на Euler Hermes в последния преглед на пет водещи застрахователи на търговски кредити в света. Дори в контекста на COVID-19 кризата перспективата за Euler Hermes остава устойчива като отражение на стабилния рейтинг на групата Allianz, към която принадлежи и очакванията при нужда да получи индиректна или директна подкрепа от нея.

Рейтингът Aa3 отразява и много силната позиция на Euler Hermes като лидер на пазара на застраховки на търговски кредити на глобално ниво, както и традиционно високата капитализация, обясняват от Moody’s. Сред силните страни се посочват и динамичният мениджмънт на експозициите, както и ефективните инструменти за мониториране на риска, които се използват от застрахователя.