Как да развивам бизнеса си безопасно и да предотвратявам загуби?

Понякога най-голямата опасност може да е успехът Ви. Много консултанти предупреждават фирмите да внимават с размера на предоставяните търговски кредити. Това е капан, който е много възможен, когато икономиката е в подем. Колкото по-усърдно работите, за да спечелите нови клиенти, толкова по-добър е Вашият продукт и толкова по-голяма е вероятността да дойде поръчка, която е по-голяма, от която и да е получена до момента. Или пък покана за участие в търг за проект, който ще удвои оборота Ви за годината.

Да кажем „не“ е най-трудната част от управлението на бизнеса, когато се появяват привлекателни възможности, особено за малките компании. Инвеститорите искат да чуват за нарастваща възвръщаемост, а банката иска да вижда повишение на оборота. Възможно е и Вашите служители да са се поддали на вълнението от толкова голям скок напред.

Увереност да търгувате и да Ви се плаща

Получаване на оферта


Растежът на Вашата компания може да бъде забавен от закъснели плащания или от неплащания, водещи до недостиг на пари в бизнеса. Тези бариери пред разширяването могат да бъдат преодолени, ако работите с нас. Ние предлагаме широка гама от решения за застраховане на кредити, подкрепяни и подпомагани от инструменти за вземане на решения, предвидени да Ви дадат контрол. Нашите застрахователни услуги и услуги, свързани с гаранции за изпълнение, са съобразени с мащаба на Вашия бизнес, независимо дали компанията е малка или средна, мултинационална или голяма, или осъществяваща дейност на много пазари. Нашите експертни екипи гарантират това продуктите и услугите, които получавате, да са съобразени с Вашите нужди, да съответстват на Вашия сектор и да подпомагат Вашата стратегия за развитие.