Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Кои проблеми на външната търговия предотвратяват или забавят плащанията

 

Има много причини, поради които Ваш клиент на външния пазар да не може да плати: политика, икономически промени, отношения с банките или бизнес културата на неговия пазар и т.н. Една от най-важните задачи за всеки, който работи в международните продажби, е да следи тези фактори. Следователно информацията е ключов инструмент за увеличаване на продажбите и дава възможност за вземане на най-добрите решения.

Ключова стъпка в изграждането на бизнес извън територията на страната е да се определят условията на плащане, които желаете да предложите при международната търговия. Да се искат пари авансово е най-сигурният начин на плащане при международната търговия и е добра практика, когато рисковете от неплащане са големи. Много клиенти обаче не могат да си позволят да плащат авансово и съответно такива условия биха ограничили броя на поръчките, които получавате.

За да максимизирате потенциалния обем на продажбите, може да искате да търгувате на отложено плащане. В такъв случай рисковете трябва да бъдат признати и подкрепени от проверка на кредитоспособността на всеки клиент. Между двете крайности - авансово и отложено плащане - попадат опциите за събиране на вземанията по документи (банката събира вземанията от Ваше име) и акредитивите - много полезно средство, което обаче може да изисква време за управление.

Управлявайте кредитните линии и защитете паричните потоци.

Когато правите първи стъпки във външната търговия, от съществено значение е да планирате финансовите си ангажименти.  Ще е от полза за Вашия бизнес да обмислите възможните сценарии, с които може да се сблъскате,  да се консултирате с експерти, които могат да Ви напътстват и посъветват как да реагирате.  Има много възможности за избягване на загуби поради просрочени плащания или неизпълнение и за управление на дългове. Разполагаме с глобална мрежа, която ще подпомогне Вашите решения и ще Ви помогне да си осигурите договори за износ. Когато станете титуляр на полица или поемете гаранция за изпълнение при външната търговия,  Вие ще имате достъп до уникална информация и до най-горещите новини за пазарите, на които търгувате. Ще имате възможност да предложите по-атрактивни условия на клиентите си и да спечелите нови купувачи. Подпомагани от Euler Hermes, Вие ще търгувате с увереност и ще изграждате трайни отношения с клиентите.