Кои проблеми на външната търговия предотвратяват или забавят плащанията

 

Има много причини, поради които Ваш клиент на външния пазар да не може да плати: политика, икономически промени, отношения с банките или бизнес културата на неговия пазар и т.н. Една от най-важните задачи за всеки, който работи в международните продажби, е да следи тези фактори. Следователно информацията е ключов инструмент за увеличаване на продажбите и дава възможност за вземане на най-добрите решения.

Ключова стъпка в изграждането на бизнес извън територията на страната е да се определят условията на плащане, които желаете да предложите при международната търговия. Да се искат пари авансово е най-сигурният начин на плащане при международната търговия и е добра практика, когато рисковете от неплащане са големи. Много клиенти обаче не могат да си позволят да плащат авансово и съответно такива условия биха ограничили броя на поръчките, които получавате.

За да максимизирате потенциалния обем на продажбите, може да искате да търгувате на отложено плащане. В такъв случай рисковете трябва да бъдат признати и подкрепени от проверка на кредитоспособността на всеки клиент. Между двете крайности - авансово и отложено плащане - попадат опциите за събиране на вземанията по документи (банката събира вземанията от Ваше име) и акредитивите - много полезно средство, което обаче може да изисква време за управление.

Управлявайте кредитните линии и защитете паричните потоци.

Когато правите първи стъпки във външната търговия, от съществено значение е да планирате финансовите си ангажименти.  Ще е от полза за Вашия бизнес да обмислите възможните сценарии, с които може да се сблъскате,  да се консултирате с експерти, които могат да Ви напътстват и посъветват как да реагирате.  Има много възможности за избягване на загуби поради просрочени плащания или неизпълнение и за управление на дългове. Разполагаме с глобална мрежа, която ще подпомогне Вашите решения и ще Ви помогне да си осигурите договори за износ. Когато станете титуляр на полица или поемете гаранция за изпълнение при външната търговия,  Вие ще имате достъп до уникална информация и до най-горещите новини за пазарите, на които търгувате. Ще имате възможност да предложите по-атрактивни условия на клиентите си и да спечелите нови купувачи. Подпомагани от Euler Hermes, Вие ще търгувате с увереност и ще изграждате трайни отношения с клиентите.