Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Работа с възложители извън съществуващите пазари

 

Навлизането на нов пазар може да е важна част от стратегията Ви за бизнес растеж. Работата с нови клиенти в различна икономика може да даде ценна информация и опит,  които можете да ползвате на вътрешния пазар. 

Тези възможности носят и неизбежни рискове, които трябва да бъдат оценени и смекчени, когато е възможно. Бизнес практиката, правните рамки и местната култура варират много, така че е опасно да се предполага, че опитът Ви на Вашия вътрешен пазар ще е приложим и на други места. Времето, прекарано в проучване и оценка, ще бъде добре възнаградено.

В Латинска Америка, например, може да срещнете искания за "fianza". В Източна Европа може да Ви изискват определени гаранции, а в някои части на Африка - "cautionnement" (депозит) съгласно френското законодателство. Тези термини може да са непознати, но всички се отнасят до важен принцип: изискванията на тези пазари за защита при подаването на оферти и тръжни процедури и по време на извършването на договорената работа.

С разрастването на Вашия бизнес е необходимо да имате поддръжка и услуги на всеки пазар и съответен договор.

С доказани ресурси в над 200 страни ние можем да Ви помогнем да планирате работата си с възложители по целия свят и във всеки сектор. Нашите знания за местните условия са без конкуренция и са подкрепени от финансовата мощ и техническата експертиза на застраховател от световен мащаб. От първите стъпки до приключването на договора работим с Вас, за да разраствате бизнеса си с увереност.

  

Планирате работата си с възложители по целия свят

Навлизането на нов пазар може да е важна част от стратегията Ви за бизнес растеж. Работата с нови клиенти в различна икономика може да даде ценна информация и опит,  които можете да ползвате на вътрешния пазар. Тези възможности носят и неизбежни рискове, които трябва да бъдат оценени и смекчени, когато е възможно. Бизнес практиката, правните рамки и местната култура варират много, така че е опасно да се предполага, че опитът Ви на Вашия вътрешен пазар ще е приложим и на други места. Времето, прекарано в проучване и оценка, ще бъде добре възнаградено. В Латинска Америка, например, може да срещнете искания за "fianza". В Източна Европа може да Ви изискват определени гаранции, а в някои части на Африка - "cautionnement" (депозит) съгласно френското законодателство. Тези термини може да са непознати, но всички се отнасят до важен принцип: изискванията на тези пазари за защита при подаването на оферти и тръжни процедури и по време на извършването на договорената работа. С разрастването на Вашия бизнес е необходимо да имате поддръжка и услуги на всеки пазар и съответен договор. С доказани ресурси в над 200 страни ние можем да Ви помогнем да планирате работата си с възложители по целия свят и във всеки сектор. Нашите знания за местните условия са без конкуренция и са подкрепени от финансовата мощ и техническата експертиза на застраховател от световен мащаб. От първите стъпки до приключването на договора работим с Вас, за да разраствате бизнеса си с увереност.