Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Защитаваме бизнеса Ви от кражби и измами, причинени от служители

 

Репортажите на медиите за престъпления срещу бизнеса често създават впечатлението, че те винаги идват отвън и отдалеч. Руските хакери, африканските измамници, престъпните групировки са винаги на челно място в медиите.

По-рядко обаче чуваме за престъпленията, които се случват пред вратата ни или даже на съседното бюро в офиса. Трудно е да се преглътне мисълта, че някакво престъпление може да бъде извършено от хората, които внимателно сте подбрали и на които плащате като служители. 

За съжаление цифровата епоха дава повече възможности от когато и да било за такива престъпления. Предотвратяването на измами може да е предизвикателство. Измамници може например да използват имейл адреса на високопоставен ръководител или директор, за да наредят на член на финансовия екип да извърши плащане по нова незаконно създадена сметка. Вашите служители може да не знаят, че са били измамени. Застраховането на Вашия бизнес срещу действията на хората, които сте наели, не означава, че всички те са непочтени. Става въпрос за здрав разум, тъй като има възможност те да бъдат измамени по такъв начин.

Важно е, разбира се, да вземете мерки за предотвратяването и разкриването на измами. С нашето покритие при измами от страна на служители, Вие ще имате още по-голямо спокойствие, че още един риск за Вашия бизнес е бил оценен и се управлява. Полицата, която сме изготвили, обхваща повече неща от повечето полици за бизнес престъпления или нелоялност, тъй като включва и рисковете от кибератака. Нашите квалифицирани консултанти и застрахователи са готови да направят така, че покритието Ви да отговаря на нуждите на Вашия бизнес.

Предприемете действия срещу измамите

Измамата има много сериозни последствия за бизнеса Ви. Външната измама е опит на хора извън предприятието да откраднат от Вас пари или стоки, а вътрешна измама или нелоялност е, когато собствените Ви служители крадат от Вас. Както вътрешните, така и външните престъпления могат да включват и киберпрестъпления. Нашите полици ще Ви обезщетят в случай на престъпни действия или кражба, извършени от нает от Вас персонал или от трети лица. Покритието, което предоставяме, ограничава преките финансови загуби, както и косвените разходи като например правни разходи или разходи за съобщения, с които да предупредите клиентите си. Такава полица може да се ползва успоредно с нашето застраховане на търговски кредит. Когато предявявате застрахователна претенция, Вие имате достъп до специализиран екип, който е на Ваша страна по време на всяка криза, давайки Ви възможност да се концентрирате върху това да се грижите за клиентите си и да поддържате бизнеса си.