SmartLink

Автоматизирайте застраховането на търговски кредит, като се свържете директно с нашите технологии

 

Какво представлява SmartLink?

Това е сигурна електронна търговска услуга, която допълва застраховането на търговски кредит. SmartLink интегрира нашето бизнес разузнаване във вашите ИТ системи, така че те могат да работят автоматично и в реално време, без проблеми със сигурността. Вашият екип за управление на кредити ще може да работи по-бързо, като се фокусира върху критичните решения и работи с най-актуална информация.

УСКОРЯВАНЕ

Вземате решения по-бързо и с повече увереност посредством автоматизирани процеси, които осигуряват по-голяма точност.

ПРЕДВИЖДАНЕ

Използвате нашите данни и инструменти, за да анализирате тенденциите и да се подготвите за събитията на пазара.

КООРДИНИРАНЕ

Данните се събират на едно централно място, за да се даде възможност за сравнителен анализ и по-последователни политики и процедури.

Свържете се с нас

Получете оферта


Работата със сигурна електронна търговска услуга, успоредно със застраховането на търговски кредит, ще Ви позволи ефективно да управлявате Вашите полици. Ние проектирахме и изградихме система, която е пряко базирана на Вашите нужди като екип за управление на кредити. SmartLink взима информация от нашето бизнес разузнаване и я инжектира във Вашите ИТ системи, за да осигури автоматична работа в реално време без проблеми със сигурността. Ние ускоряваме Вашите процеси за управление на кредити, като премахваме отнемащата време работа по въвеждане на данни и проверка на факти, и я заменяме с предварително зададени предупреждения и задълбочени справки. Използвайки мощта на SmartLink заедно с нашия онлайн инструмент за управление на риска Smartview, ще можете да работите по-бързо, съсредоточавайки се върху критичните решения и използвайки актуална информация за кредитния риск.