Smartview

Инструментариум за комплексно управление на кредитния риск чрез използване на набор от доклади

 

Какво представлява SmartView?

 

Това е уеб-базирана услуга за мониторинг на риска, която Ви дава бърз поглед върху търговските вземания и по-доброто управление на риска и възможностите. Чрез SmartView ще имате достъп до голям набор от доклади, свързани с риска. Ясно представената информация и анализ ще Ви помогнат да следите кредитоспособността на Вашите клиенти и да уловите възможностите за растеж.

СВОЕВРЕМЕННО

Данните и информацията се опресняват на всеки 24 часа с цел навременна обратна връзка и контрол на Вашия бизнес.

ТОЧНО

Ценни знания за финансовото здраве на Вашите клиенти и Вашия собствен търговски профил.

ПО ПЛАН

Използвате инструментите за справки, за да задавате цели, да проследявате резултати и да управлявате планирането на риска.

Свържете се с нас

Получете оферта


Работихме в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да изградим система, която осигурява отлични данни за добри бизнес резултати. Тя се нарича SmartView и допълва нашето застраховане на търговски кредит, както и другите ни услуги, като напр. защитата срещу вътрешни измами. Системата SmartView работи онлайн и се основава на огромен набор от вътрешни данни, така че да се предостави услуга за мониторинг на риска, която потребителите могат да съобразят със собствените си нужди. Ползата за Вас е, че ще можете незабавно да виждате търговските вземания, което подпомага прилагането на по-строг финансов контрол и професионалното събиране на вземанията. Посредством SmartView ще имате достъп до анализ, който подчертава ключовите справки, от които се нуждаете, за да следите кредитното и финансовото състояние на клиентите си. Вашият екип за управление на кредитите ще открие, че това е една платформа от съществена важност за управление на плановете за растеж успоредно с контрола на финансовата експозиция.