Имайте смелост да направите промяна

Бъдете себе си. Имайте увереност в утрешния ден

Присъединете се към нас

 

Работете на място, където сте насърчавани да развивате страстите си, където се полага грижа за Вашите таланти и Ви се дава възможност да доразвиете уменията си и да разкриете своя потенциал. Работете на място, където са важни и хората, и резултатите. Това е което ние Ви предлагаме, чрез нашата култура на приобщаваща меритокрация.


Великите лидери не се опитват да станат лидери... те се опитват да направят промяна. Важното не е ролята. Важното е целта и с какво можете да допринесете за постигането ѝ.

Флоранс Лекутр - глобален ръководител на отдел ЧР

Присъединете се към екипа ни

Заедно можем да сме страхотен екип. Ако търсите кариера с реални отговорности в енергична и глобална компания, която предлага услуги, добавящи стойност и стимулиращи растежа, работата с нас ще Ви даде това, което искате.

 

Инвестираме във Вашите:

Способности

Академията на Euler Hermes осигурява обучение и електронно обучение в областта на иновациите, функционалните умения, лидерските способности и промяната на културата. То е достъпно по целия свят, за да има наистина глобален опит. Предлагаме структурирани едногодишни менторски програми с участието на членове на Борда, регионални изпълнителни директори и други висши ръководители. Непрекъснато научавате нови неща за себе си. Насърчаваме култура, при която има редовна и конструктивна обратна връзка, за да подкрепим Вашето развитие по пътя Ви като служител на фирмата

Опит

Максимизирайте резултатите от работата си и извлечете максимума от живота си като сами решавате къде и кога да работите. Участвайте в обучение чрез наблюдение на работата и в размяна на ролите, за да изградите отношения с различни екипи. Освен това развийте творческите си умения, докато се учите как да гледате на различните случаи по нов начин и от различни гледни точки. Насърчаваме мобилността по света и между различните отдели - това е Вашият портал към международните възможности.

Талант

Възползвайте се от специално разработени програми за управление на талантите, които Ви помагат непрекъснато да развивате уменията си. Дайте тласък на видимостта си и на кариерата си. Възползвайте се от възможността да работите с нашия ръководен екип. Възползвайте се от възможността за работа по международни проекти. Ние споделяме таланти с Allianz - нашата компания-майка - за да разширим кръгозора Ви и да Ви дадем много повече възможности.

Нашето обещание към Вас

Ние сме световен лидер в управлението и застраховането на кредити с присъствие в над 50 държави. Като член на Allianz Group можете да се възползвате от нашите колективни знания и от глобалното ни присъствие.

Можете да сте част от култура, в която са важни и хората, и резултатите. Където Вашите отлични резултати ще бъдат толкова високо ценени, колкото и Вашето приобщаващо, сътрудническо, предприемаческо и ориентирано към клиента поведение.

Ако желаете да постигнете най-доброто от себе си, ако искате да оставите отпечатък, нека поговорим за съвместната ни работа, за да задвижим промяната за идните 100 години.

Увереност в утрешния ден.

Открийте бъдещето си с нас

Кандидатствайте сега


Работата в Euler Hermes ще Ви даде възможност да се присъедините към динамичен екип и да развиете талантите си. Имаме широк набор от роли, които може да съответстват на Вашите интереси и квалификации. Ще се занимавате с въпроси като защита на бизнеса, използване на управлението на кредитния риск или събиране на вземания. Или пък ще предоставяте специализирани услуги, например Защита при авансови плащания. Ще се озовете в култура, в която са важни и хората, и резултатите, в която сътрудничеството и предприемаческият дух ще Ви помогнат да постигнете реална промяна. Възползвайте се от предимствата на менторството, трудовата мобилност и адаптираното управление на талантите в процеса на развитие на Вашата кариера. Нашият подход е проектиран така, че да се изгради работна сила, която ще стимулира промените, ще помага на клиентите и ще получи трайно удовлетворение от работата си.