Застраховане на търговски кредит

Помагаме на фирмите да поемат контрола над утрешния ден. Изграждайте бизнеса си със силата на нашата бизнес информация

 

Какво представлява застраховането на търговски кредит?

Застраховката на търговски кредит покрива вземанията Ви за период от 12 месеца, така че паричните Ви потоци са защитени. Нашата информация следи финансовото състояние на Вашите клиенти и Ви подаваме актуални сведения, за да можете да търгувате уверено. Ако клиентите Ви изпаднат в несъстоятелност или не могат да изпълняват задълженията си, ще получите обезщетение върху стойността на доставените от Вас стоки и услуги.

ПРЕДВИЖДАНЕ

Получавате достъп до изчерпателна и актуална информация за променящия се риск във Вашето портфолио от клиенти. Проследявате и управлявате поръчките и плащанията от клиентите с повече увереност.

ЗАЩИТА

Търговските вземания са защитени и Вашите парични потоци и печалби ще бъдат по-добре обезпечени. Банките, одиторите и инвеститорите ясно ще виждат силата на Вашия бизнес.

РАСТЕЖ

Идентифицирате възможностите за растеж и разширяване. Освобождавате ресурси за развитие на продажбите с нови клиенти и на нови пазари.

Защо да работите с нас?

Глобален лидер

70+

държави по цял свят

Предиктивни задълбочени познания

40 милиона

наблюдавани фирми

Солидна основа

AA

рейтинг на Standard & Poor’s

Да осъществим връзка

Свържете се с насРиск от неплащане съществува, дори ако клиентите Ви са с утвърдени позиции. Застраховката на търговски кредит покрива търговските и политически рискове, които възпрепятстват изплащането на дължимите Ви парични средства. Използвайте нашата полица да намалите негативното въздействие от неплатежоспособността на клиентите и да избегнете риска от неплащане. Ние следим финансовото здраве на Вашите клиенти и ги оценяваме по нашата точкова система. Определяте търговски лимити, за да контролирате размера и честотата на поръчките, които ще приемате от нови или съществуващи клиенти. Ние непрекъснато следим оценките и Ви информираме за евентуалните промени, свързани с финансовите предизвикателства, пред които се изправят Вашите клиенти. Можете да коригирате търговските си лимити с цел управление на кредитния риск. Нашите услуги по събиране на вземания подпомагат Вашите собствени процеси и оптимизират плащанията. Вашите банкови и търговски отношения могат да се подобрят, ако имате застраховка на търговски кредит.