Corporate Advantage

Защитете и развивайте бизнеса си.  
Бъдете уверени в бизнеса си и уверени, че ще получите вземанията си.
Получете оферта

Corporate Advantage е застрахователна полица, която покрива вземанията по търговски кредити както на вътрешния, така и на външния пазар. Това е защита срещу неплащането от страна на клиенти на техните търговски задължения поради несъстоятелност или при неплащане в рамките на договорения срок.

Полицата е с оптимизирана структура и предлага избор на повече от 80 опции и проста формулировка, което ускорява намирането на информация. Тя е най-полезна за средни и големи компании, които се нуждаят от адаптирано решение за бизнеса си, за сектора си и за амбициите си за растеж. 

1. Проверка на състоянието на клиента: Кредитоспособността и финансовата стабилност на Вашето клиентско портфолио се проверяват в нашата база данни от 40 милиона предприятия.
2. Изчисляване на кредитния лимит: Внимателно изчислените лимити напътстват решенията Ви за това какъв риск да поемете в процеса на управление на отношенията с клиентите. 

3. Както обикновено: Търгувате със съществуващите си клиенти до стойността на лимита, което Ви дава контрол върху клиентското портфолио.
4. Актуализиране на търговските лимити: Автоматичните актуализации дават нови идеи за управлението на отношенията с клиентите и готовността за поемане на кредитен риск.
5. Информация в реално време: Използвайки нашата онлайн платформа - EOLIS, само с един клик винаги имате достъп и управлявате полицата си и получавате актуализации в реално време за решенията във връзка с покритието.
6. Предявяване на претенция: Ако даден клиент не Ви плати, Вие ни давате подробна информация, а ние Ви обезщетяваме до размера на застрахователната сума за клиентите, покрити от Вашата полица, ако вземането не може да бъде събрано.
Проста структура и формулировка на полицата; всеки аспект е ясно обособен в отделен раздел, за да можете бързо да намирате нужната Ви информация.
Търгувате в чужбина? В страната? С трети страни? Corporate Advantage предлага избор от над 80 опции, което гарантира, че ще Ви предоставим персонализирано решение, което Ви позволява безопасно да търгувате в страната и  чужбина.
Проектирана да оптимизира всяка стъпка от управлението на кредитната застраховка. Специално внимание е обърнато на управляемостта, за да се намали времето, изразходвано за администрирането ѝ.
Получете оферта
Като директор или мениджър на средно голяма компания, сте изправени пред предизвикателството да управлявате кредитите за настоящите и новите клиенти. Разбирате ползата от инструментите за вземане на решения, които намаляват риска от неплащане, когато целите растеж. Corporate Advantage Ви дава подкрепата на Euler Hermes - един от основните лидери в кредитното застраховане, гаранциите за изпълнение и покритието срещу измами. Ние предлагаме гама от услуги, предвидени да посрещат нуждите на малките и средни фирми, а също така работим в тясно сътрудничество с мултинационални компании. Работата с нас Ви дава достъп до информация в реално време, която следи Вашите настоящи и потенциални клиенти. С нашата подкрепа можете да се съсредоточите върху това уверено да развивате бизнеса си.