Corporate Advantage

Защитете и развивайте бизнеса си. Бъдете уверени в бизнеса си и уверени, че ще получите вземанията си.

Какво представлява Corporate Advantage?

Corporate Advantage е застрахователна полица, която покрива вземанията по търговски кредити както на вътрешния, така и на външния пазар. Това е защита срещу неплащането от страна на клиенти на техните търговски задължения поради несъстоятелност или при неплащане в рамките на договорения срок.

Полицата е с оптимизирана структура и предлага избор на повече от 80 опции и проста формулировка, което ускорява намирането на информация. Тя е най-полезна за средни и големи компании, които се нуждаят от адаптирано решение за бизнеса си, за сектора си и за амбициите си за растеж.  

ЛЕСНА ЗА РАЗБИРАНЕ

Проста структура и формулировка на полицата; всеки аспект е ясно обособен в отделен раздел, за да можете бързо да намирате нужната Ви информация.

АДАПТИВНА

Търгувате в чужбина? В страната? С трети страни? Corporate Advantage предлага избор от над 80 опции, което гарантира, че ще Ви предоставим персонализирано решение, което Ви позволява безопасно да търгувате в страната и в чужбина.

ОПТИМИЗИРАНА

Проектирана да оптимизира всяка стъпка от управлението на кредитната застраховка. Специално внимание е обърнато на управляемостта, за да се намали времето, изразходвано за администрирането ѝ.

Свържете се с нас

Получете офертаКато директор или мениджър на средно голяма компания, сте изправени пред предизвикателството да управлявате кредитите за настоящите и новите клиенти. Разбирате ползата от инструментите за вземане на решения, които намаляват риска от неплащане, когато целите растеж. Corporate Advantage Ви дава подкрепата на Euler Hermes - един от основните лидери в кредитното застраховане, гаранциите за изпълнение и покритието срещу измами. Ние предлагаме гама от услуги, предвидени да посрещат нуждите на малките и средните предприятия, а също така работим в тясно сътрудничество с мултинационални компании. Работата с нас Ви дава достъп до информация в реално време, която следи Вашите настоящи и потенциални клиенти. С нашата подкрепа можете да се съсредоточите върху това уверено да развивате бизнеса си.