Simplicity

Улеснете търговията, подобрете рентабилността си и развийте бизнеса си

 

Какво е Simplicity?

Ако сте притеснени поради лоши дългове, които пречат на бизнеса Ви, спокойствието е само на крачка от Вас. Целта на Simplicity е да се намали времето, което прекарвате в управление на задълженията на клиентите, така че да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: да градите бизнеса си.

ЯСНО

Фиксираните такси правят кредитното застраховане лесно за разбиране и управление. Използвайте нашата прогнозна информация, за да развивате уверено бизнеса си.

ПРОСТО

Нашият изчистен процес опростява и улеснява сключването на застраховка. След това можете да продавате на отложено плащане и да изпреварите конкуренцията в страната или на експортните пазари.

БЪРЗО

Незабавното покритие ще Ви даде контрол върху Вашите вземания и ще защити Вашите парични потоци. Ще получавате по-изгодни условия от банки и други кредитори.

Свържете се с нас

Получете оферта

Като предприемач Вие непрекъснато се стремите да развивате своя бизнес и времето никога не стига. Всеки ден вземате решения, които съчетават преследването на възможности и управлението на рискове. Ако даден клиент не плати, последствията могат да бъдат сериозни - растежът, а дори и оцеляването Ви може да са застрашени. Като лидер в застраховането на търговски кредити, гаранциите за изпълнение и покритието срещу измами, ние работим в тясно сътрудничество с малки и средни компании, които инвестират в растеж. Вслушахме се във Вашите нужди и им отговорихме със застрахователна полица, направена както Вие искате. Simplicity е застраховане на търговски кредит за предприемачи, които искат да управляват риска по професионален начин и уверено да развиват бизнеса си.