Застраховане на търговски кредит за малки компании

Улеснете търговията, подобрете рентабилността си и увеличете бизнеса си

 

Какво е Simplicity?

 

Ако сте притеснени поради лоши дългове, които пречат на бизнеса Ви, спокойствието е само на крачка от Вас. Целта на Simplicity е да се намали времето, прекарвано в управление на задълженията на клиентите, за  да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре: изграждането на  бизнес.

ЯСНО

Фиксираните такси правят кредитното застраховане лесно за разбиране и управление. Използвайте нашата прогнозна информация, за да развивате уверено бизнеса си.

ПРОСТО

Нашият изчистен процес опростява и улеснява сключването на застраховка. След това можете да продавате на отложено плащане на клиентите си, за да изпреварите конкуренцията в страната или на външните пазари.

БЪРЗО

Незабавното покритие ще Ви даде контрол върху Вашите вземания и ще защити Вашите парични потоци. Ще имате достъп до по-изгодни условия от банки и други кредитори.

Да осъществим контак

Получаване на оферта


Като предприемач Вие непрекъснато се стремите да развивате своя бизнес. Всеки ден вземате решения, които съчетават предизвикателствата на преследването на възможности с управлението на рискове. Ако даден клиент не плати, последствията могат да бъдат сериозни - дори самото съществуване на Вашия бизнес може да бъде застрашено. Като най-голям застраховател на търговски кредит, гаранции за изпълнение и покритие срещу измами, ние работим в тясно сътрудничество с малки и средни компании, които инвестират в растежа си. Вслушахме се във Вашите нужди и им отговорихме със застрахователна полица, направена както Вие искате. Simplicity е застраховка на търговски кредит за предприемачи, които управляват риска професионално и уверено развиват бизнеса си. Краткият и прост процес за заявка прави живота по-лесен. Структурираните цени означават, че можете бързо да изчислите разходите за бизнеса си и да видите преимуществата, които ще получите.