Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Застраховане на търговски кредит за мултинационални
компании

Адаптирано управление на кредитния риск, което Ви дава увереност в днешния сложен свят

Euler Hermes World Agency е специализиран глобален екип, работещ конкретно за мултинационални компании и предлагащ адаптирано и гъвкаво решение за глобално управление на риска. Навигирането в риска и управлението му на световната сцена може да е предизвикателство и нашите знания и експертен опит Ви дават увереност да търгувате в тази сложна среда.

Световна програма

Световни решения за застраховане на търговски кредит за мултинационални компании      

Световната програма е изключително полезна за мултинационални компании, работещи по целия свят. Нашият експертен екип знае, че като голяма мултинационална компания финансовите Ви структури са сложни. Специално за Вас ние изграждаме и управляваме стабилно, глобално застраховане на кредитен риск и свързаните с това услуги въз основата на индивидуални програми и Единно рамково споразумение, които могат да се адаптират, както на централно, така и на местно ниво.

Прекомерни загуби   

Защита срещу прекомерни загуби      

По-големите компании са наясно каква е ползата от това да има разнообразни стратегии за намаляване на риска. Чрез подходящи инструменти, кредитните мениджъри  могат да вземат решения за вида риск, който да бъде прехвърлен и кога да бъде прехвърлен. Като Ваш партньор в управлението на търговските кредити, ние ще се погрижим за тези прекомерни загуби чрез полицата Excess of Loss (XOL). Вашите изчисления ще бъдат подпомогнати от нашите уникални информационни източници и аналитични инструменти. Този продукт подпомага мултинационалните компании, които имат силни и зрели практики за управление на риска и които могат да поемат по-високо ниво на риск.

Транзакционно покритие    

Транзакции с един риск, политически риск и специализирани продукти         

Големите проекти са изложени на множество рискове: прекъсване на договора, неплащане, конфискация или политически риск. Полицата за транзакционно покритие осигурява неотменим лимит (до максимум от 100 милиона евро) за срок до осем години, което ще осигури всички предимства на по-сигурното финансиране за финансови институции, инвеститори, износители и фирми, занимаващи се с външна търговия. Условията са съобразени с всеки отделен проект или договор, така че да имате най-подходящото покритие, което да подкрепя Вашите цели и което обхваща както структурирани сделки, така и единични транзакции.

Можете да разчитате на нашите услуги. Като лидер на световния пазар ние разполагаме с ресурси и богат експертен опит да предложим правилната услуга, където и да търгувате.
Следите развитието на Вашите пазари, финансовата структура и способността за поемане на рискове. Съгласувате портфолиото си за управление на риска с възможностите за търговия и с местните условия.
Имате достъп до услугите, от които се нуждаете, по всяко време и навсякъде чрез нашите мощни онлайн системи и уеб-базирани технологии. Интегрирате се с нашите системи за безпроблемна поддръжка.
Всеки нов пазар носи нови предизвикателства за международните компании и множество заплахи за Вашата рентабилност. Успехът зависи от умелото разпознаване, оценка и мониторинг на рисковете, използвайки усъвършенствани инструменти и работейки с изчерпателни данни. Нашите услуги са предвидени да подпомогнат Вашия успех. Работим заедно с клиентите си, предлагайки им богат набор от решения за управление на риска. Осигуряваме на мултинационалните компании инструменти за вземане на решения и им даваме насоки по ключови теми. Например как да определите най-добритете условия за плащане при външна търговия. Нашата вътрешна информация е на Ваше разположение, за да подобри решенията Ви и така да се подпомогнат плановете Ви за развитие. Впоследствие можете да я използвате, за да проследявате резултатите от действията си и представянето на Вашия бизнес.