Ekonomické průzkumy

Euler Hermes & Allianz Economic Research je poskytovatel hospodářských publikací a sleduje ekonomické, politické a společenské trendy, jež formují budoucnost firem po celém světě

Všechny ekonomické publikace

Co děláme

Publikujeme

+ 400

článků ročně

Podporujeme

+ 15 000

klientů, potenciálních klientů a partnerů při jejich rozhodování

Monitorujeme

240

zemí a 18 odvětví

Opíráme se o tři pilíře: analýzu rizika země, analýzu rizika odvětví a poznatky o klíčových tematických trendech s hlavním zaměřením na obchod, insolvenci a platební chování. Výsledky naší práce slouží klientům interním (globálním a regionálním CEO, finančnímu oddělení, upisovatelům rizik, marketingovému oddělení, oddělení pro komunikaci, ...) i externím (našim pojištěným a potenciálním klientům, makléřům, partnerům) a pravidelně se objevují v předních médiích po celém světě.  

Publikace ekonomických průzkumů

Analýza rizika země

Euler Hermes svým ratingem země usiluje o posouzení rizika přerušení plateb v 240 zemích, z nichž u 70 je rating aktualizován každé čtvrtletí. Finální rating je kombinací střednědobého ratingu (AA až D), který poměřuje ekonomickou nerovnováhu, kvalitu podnikatelského prostředí a pravděpodobnost politických rizik, a krátkodobého ratingu (1–4), který se zaměřuje na příštích 6–12 měsíců, a to na základě makroekonomických ukazatelů signalizujících finanční krizi v důsledku přerušení finančních toků.

Analýza rizika odvětví

Euler Hermes každé čtvrtletí aktualizuje své ratingy rizika odvětví. Ratingy rizika odvětví poměřují riziko nezaplacení pro 18 odvětví v 70 zemích s ohledem na poptávku, ziskovost, financování a konkurenční rizika v každé zemi. Výsledkem je 4stupňová stupnice rizika od nízkého (zdravé základy s velmi příznivým nebo docela dobrým výhledem) až po vysoké riziko (bezprostřední hrozba probíhající krize).

Poznatky

Společnost Euler Hermes vyvinula expertizu v oblasti tematického výzkumu s vlastním jedinečným indexem Global Insolvency (GII), který posuzuje vývoj insolvence firem ve více než 40 zemích. Pomocí našeho ukazatele Day Sales Outstanding (DSO) rovněž monitorujeme platební chování. V neposlední řadě se zabýváme obchodními tématy, digitalizací a budoucími trendy v podnikové i veřejné sféře v oblastech, jako jsou mobilita, pojištění a environmentální, sociální a správní otázky (ESG).

 

Mapa rizik

 

Cílem našich hodnocení je posoudit riziko na odběratele v dané zemi, a pomoci Vám tak při kvalifikovaném rozhodování ohledně mezinárodní obchodní činnosti. Naše metodologie spočívá v analýze stovek kvantitativních i kvalitativních ekonomických ukazatelů, abyste co nejlépe porozuměli ekonomickému, politickému a podnikatelskému prostředí a obchodním a finančním rizikům.

Více o mapách rizika ZDE.

Kde naleznete ekonomické publikace?

Všechny ekonomické publikace