Mapy rizika podle zemí

S cílem lépe porozumět ekonomickému a politickému prostředí, podnikatelským rizikům a financování na celém světě Euler Hermes určuje rizikové skóre země analýzou stovek ekonomických ukazatelů.

 


Jak se hodnotí riziko země?

Euler Hermes pravidelně aktualizuje své rizikové ratingy zemí, které měří riziko neplacení ze strany podnikatelských subjektů v jednotlivých zemích. Celkové hodnocení rizika je založeno na 2 elementech: průběžném dané země (4 úrovně od 1 do 4) a krátkodobém hodnocení podnikatelského prostředí (6 úrovní od AA po D).

Průběžné hodnocení země (Country Grade)

  • posouzení makroekonomického rizika
  • strukturální hodnocení podnikatelského prostředí
  • hodnocení stability a efektivnosti politického systému (politické riziko)

Tyto ukazatele se kombinují tak, aby poskytly skóre země na 6-stupňové škále, kde AA představuje nejnižší riziko a D nejvyšší riziko (AA → A → BB → B → C → D).

Krátkodobé hodnocení země (Country Risk Level)

  • komerční rizika
  • finanční rizika

Uvedené ukazatele identifikují přímý dopad na ekonomické výsledky v následujících 6-12 měsících a jsou hodnoceny na 4-číselný škále, kde 1 představuje nejnižší riziko (1 → 2 → 3 → 4).

Mapa rizika podle zemí

Podívejte se na aktualizaci rizik a ekonomický výhled v 241 zemích

Informace o vymáhaní dluhů

Zjistěte, jak funguje vymáhání pohledávek na 50 klíčových trzích