Upozornění: Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím změňte Váš prohlížeč za novější, jako je Chrome, Firefox nebo Microsoft Edge.

MSP: proč byste měli pravidelně monitorovat své finanční výsledky

27. července 2021

Globální krize Covid-19 zasáhla světové hospodářství tak, jako žádná jiná krize od druhé světové války. A přestože jsou před námi známky oživení, bezprostřední budoucnost je zahalena rizikem a nejistotou.

Minulý rok ukázal, že žádná společnost není imunní vůči riziku, které může pocházet z mnoha dimenzí a že přichází mnohem rychleji. Finanční krize v minulosti vyžadovaly určitý čas, dokud se rozvinuly; dnes k nám finanční krize přicházejí závratnou rychlostí. A kdo si uměl představit, že loď zachycená v Suezském průplavu může na týden zastavit světový obchod?

To znamená, budete mít prosperující budoucnost, je nezbytné mít důsledný finanční monitoring už dnes. V následujícím textu vám vysvětlíme ukazatele KPI, které jsou potřebné k hodnocení finanční výkonnosti a proč je to důležité.

Rizika spojená se zpožděním plateb a platební neschopností klientů převládaly už před vypuknutím pandemie Covid-19 - podle finančního průzkumu, který jsme provedli v březnu 2020, ovlivnily tato rizika 47% resp. 32% firem ve čtyřech největších evropských ekonomikách za předchozí rok.

 

Není překvapením, že obavy společností se od začátku krize stupňovaly, přičemž více společností bylo zasažených zpožděním plateb a dopad na jejich cash flow způsobil jejich změnu priorit - někdy i kvůli zajištění přežití. A toto by mohlo vést k dominovému efektu insolvencí, který nastane, když společnost v insolvenci není schopna plnit své závazky vůči svým obchodním partnerům a nechává jim nezaplacené faktury. To může způsobit, že oni sami se opozdí s úhradou vůči jejich dodavatelům a tak to pokračuje dále napříč celým dodavatelským řetězcem.

Za těchto okolností závisí přežití na schopnosti pohotově reagovat a v případě potřeby změnit směr. Nejlépe to uděláte, pokud budete mít přehled o své finanční situaci, abyste věděli, co si můžete dovolit udělat a čemu byste se měli vyhnout.

Pravidelně věnujte zvláštní pozornost finanční výkonnosti vaší společnosti: cash flow, zadluženost a pohledávky. Monitorujte zejména příznaky zranitelnosti.

"Berte to jako druh údržby strojů," říká Nicolas Marchenoir, Head of Energy Risk společnosti Euler Hermes. "Zlepšete vaše finanční reporty, abyste zachytili problémy dříve, než se stroj poškodí."

Z krátkodobého hlediska si chcete být jisti, že na konci měsíce budete moci zaplatit své účty. Z dlouhodobého hlediska chcete pochopit, jak se bude dařit vašim kapitálovým investicím v příštích deseti letech.

  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) vám ukáže celkovou obchodní výkonnost společnosti.
  • Čistá zisková marže ukazuje, kolik z každého eura z příjmu inkasovaného společností se přeměňuje na zisk.
  • Provozní cash flow a poměr dluhu k příjmům ukazují, jak solventní je společnost v krátkodobém a střednědobém horizontu.
  • Provozní kapitál je množství likvidních čistých aktiv, které jsou k dispozici pro financování každodenních operací společnosti.
  • Likvidita ukazuje, kolik peněz má společnost k dispozici po zaplacení položek, jako jsou mzdy, nájem a daně.

Cash flow je něco, co byste se měli sledovat na denní bázi, protože vám to pomůže řídit vaše náklady. Naše rada je vyhodnocovat výsledky a upravovat krátkodobé cíle na měsíční bázi, sezónní výsledky čtvrtletně a udělat roční zhodnocení, abyste porozuměli tomu, co se změnilo od té doby, kdy jste si stanovili roční cíle.

Nejhorší, co můžete udělat, je použít všechny tyto KPI na shromáždění informací a pak na ně zapomenout, jakmile vytvoříte přehled, protože vám to nepomohlo zabránit problémům s cash flow.

Je dobré zapojit do tohoto procesu i celý svůj tým, abyste měli skutečný přehled:

  • Naplánujte pravidelné reporty: shromažďujte údaje a zpřístupněte je přes digitální dashboard, nebo cloud.
  • Analyzujte tyto údaje s vaším týmem, abyste mohli změřit předchozí výsledky a plánovat budoucnost.

Vytvořte si širší pohled a podívejte se na statistiky nezaměstnanosti, makroekonomické a sektorové trendy, demografické změny a dokonce i klimatická rizika, která mohou být ve hře (myslete na rostoucí počet extrémních povětrnostních událostí, které by mohly narušit váš dodavatelský řetězec).

Zvažte využít odborné poradenství, jako je například analýza rizik nebo upisování rizik, které jsou stále důležitější, když se firmy snaží zorientovat na stále složitějším trhu. Analýza rizika nespočívá pouze v číselných údajích, ale i v přehledu celého ekosystému, ve kterém společnost funguje. Pomáhá vám tak při pochopení všech souvislostí, abyste následně mohli přijímat informovaná rozhodnutí.

V Euler Hermes působí naši upisovatelé rizik jako důvěryhodní poradci během důležitých rozhodnutí v rámci vaší smlouvy o pojištění pohledávek, poskytují prediktivní ochranu a pomáhají vám bezpečně rozvíjet vaše podnikání.

Chcete-li získat další tipy a rady o finančním monitoringu, stáhněte si náš e-book: Zlepšete vaši analýzu finanční výkonnosti.