Upozornění: Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím změňte Váš prohlížeč za novější, jako je Chrome, Firefox nebo Microsoft Edge.

Od podniků se dnes očekává, že budou dobrými firemními občany, kteří dbají na životní prostředí, sociální dopady a správu řízení. Regulační orgány, banky, a dokonce i vaši zákazníci očekávají, že ve vašich obchodních zprávách uvidí tyto nefinanční informace. Zde se dozvíte, co do nich zahrnout a proč.

Každý, kdo se dívá na vaše finanční výkazy - například banky, potenciální investoři, zákazníci - budou chtít vědět, co děláte v souvislosti s otázkami CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social, Governance), a mohou snížit svůj úsudek, pokud se jim nebude líbit to, co vidí.

Zákazníci by mohli přejít jinam. Nová platební rizika by mohla plynout z obtížnějšího přístupu k financování pro společnosti s vyšší uhlíkovou stopou. Aktiva by mohla být ohrožena zablokováním v důsledku regulačních rozhodnutí.

Vaše vlastní reporty by měly obsahovat zprávu o výkonnosti vaší společnosti v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy řízení, které mají vliv na výkonnost vaší společnosti.

Environmentální kritéria mohou zahrnovat emise CO2 a skleníkových plynů, recyklaci odpadů, spotřebu elektrické energie, prevenci environmentálních rizik atd. Přešli jste například ve svém závodě na obnovitelné zdroje energie? To také zahrnuje hodnocení environmentálních rizik, kterým můžete čelit, a způsob, jakým tato rizika řídíte.
Sociální kritéria mohou zahrnovat kvalitu sociálního dialogu ve vaší společnosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní podmínky a školení zaměstnanců, procento zisku, které věnujete místním komunitám, vztahy s dodavateli atd… Sledujete například důkladněji svůj dodavatelský řetězec, abyste zajistili, že jejich zaměstnanecké standardy odpovídají vašim vlastním? Stručně řečeno, zkoumá vaše obchodní vztahy.
Kritéria správy a řízení mohou zahrnovat transparentnost účetních metod a odměňování vedoucích pracovníků, boj proti korupci a střetu zájmů, počet žen ve správních radách atd… Mnoho zemí zavedlo předpisy upravující tuto úroveň rovnosti. Ujistěte se, že je dodržujete.

Dejte si však pozor při prezentaci nefinančních informací:

  • Ujistěte se, že statistiky, které prezentujete, jsou přesné a věrohodné.
  • Ujistěte se, že výsledky spojené se záležitostmi ESG lze vysledovat zpět k vašim klíčovým ukazatelům výkonnosti.
  • Ujistěte se, že vaše vlastní řízení v praxi odpovídá tomu, co vaše zpráva o ESG říká teoreticky.

V nedávné době postihlo podniky po celém světě několik závažných nefinančních událostí. Nekontrolovatelné lesní požáry v Austrálii a Kalifornii zničily miliony hektarů majetku a přírody; smrtící zima v Texasu ochromila světový energetický průmysl, obrovská nákladní loď uvízla v Suezském průplavu a podle Lloyd's Listu na šest dní zastavila světový obchod, což stálo 9 miliard USD denně.

Ekonomický dopad zpoždění a destrukce způsobené těmito mimořádnými událostmi lze jen těžko vyčíslit, ale souvislost mezi neplacením a nefinančních událostmi je zřejmá. Závažné události související s klimatem mohou narušit dodavatelské řetězce a mohou vést k neplacení a platební neschopnosti.

To jsou druhy problémů, které nemůžete ovlivnit, ale které budou mít dopad na růst, podíl na trhu a ziskovost vaší společnosti. A vy je musíte zohlednit ve své finanční analýze. Ale to je těžké. "Pro tento druh analýzy obecně neexistuje žádný dobrý vzorec," říká Nicolas Marchenoir, bývalý vedoucí oddělení rizik ve společnosti Euler Energy a nyní vedoucí oddělení komerčního upisování ve společnosti Euler Hermes France. "Neznamená to však, že byste s ní neměli počítat: berte ji jako divokou kartu. Klimatické změny nejsou černou labutí, víme, že jsou reálné."

Jak tento druh rizika vyhodnotit, je úkolem rizikových analytiků. Čísla lze vypočítat pomocí počítače, rychleji a možná i přesněji. Ale jak říká Nicolas: "Přidanou hodnotou analytiky rizik nejsou jen klíčové ukazatele výkonnosti, ale schopnost podívat se na všechna čísla v ekosystému, včetně změny klimatu, otázek ESG, vlastnictví a strategie společnosti. Úvěrový analytik dává číslům smysl a rozumí podnikání společnosti."

V červnu 2020 jsme se stali první obchodní pojišťovnou, která do své metodiky hodnocení zahrnula ukazatele ESG pro všechny otázky související s ESG, abychom pomohli společnostem, kterým poskytujeme služby, analyzovat a vyhodnocovat udržitelný rozvoj a dlouhodobé otázky, které jsou součástí jejich strategie.

Rating rozšiřuje naše hodnocení zemí o soubor ukazatelů souvisejících s udržitelností životního prostředí spolu s analýzou nálad čerpající ze sociálních médií pro zjištění politického rizika. (Otázky správy věcí veřejných, jako jsou regulační a právní rámce, jsou součástí našich ratingů zemí již od roku 2003).

"Na otázky ESG se dříve nemyslelo," říká Nicolas. "Nyní jsou to klíčové aspekty a každá společnost, která je nebere v úvahu, riskuje, že v příštích deseti letech nebo i méně zkrachuje."

Další tipy a rady týkající se monitorování podniků najdete v naší ebook: Zvyšte svou analýzu finanční výkonnosti.