Upozornění: Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím změňte Váš prohlížeč za novější, jako je Chrome, Firefox nebo Microsoft Edge.

Nejistá doba ztěžuje predikci finanční stability Vašeho podnikání. Základním prvkem, který je třeba vzít v úvahu, je obchodní likvidita. Díky naší kalkulačce podnikové likvidity můžete rychle získat simulaci toho, jak by se Vaše finanční situace mohla vyvíjet: jaký je trend, dojde ke krizi, jak mohou některé vnější faktory ovlivnit Vaši obchodní likviditu?

Likvidita společnosti vyjadřuje, jak snadno lze její aktiva převést na hotovost. Některá aktiva, jako jsou běžné účty nebo dluhopisy, jsou velmi likvidní, protože je lze převést na hotovost během několika hodin nebo dnů, zatímco jiná jsou méně snadno směnitelná, například majetek nebo vybavení, jehož prodej by vyžadoval týdny nebo měsíce.

Řízení obchodní likvidity je pro společnosti zásadní, protože generování hotovosti jim rychle umožňuje čelit náhlému deficitu peněz,  platit neočekávané směnky nebo dluhy, ale také provozovat své operace a potenciálně rozšiřovat své podnikání.

Likviditu společnosti může ovlivnit mnoho faktorů. Například nadměrný obchod - když vydáte více, než vyděláte nebo si můžete dovolit vyprodukovat. Pokud nemáte dostatek zdrojů, tak to může Vaši likviditu výrazně ovlivnit. Ztráta jednoho z největších zákazníků by také mohla mít obrovský dopad, protože může dojít ke snížení Vašich příjmů. Pokud nemůžete svá aktiva rychle převést na hotovost, může se stát, že nebudete schopni platit své účty včas a dostanete se tak do platební neschopnosti.

Chcete-li lépe pochopit, jak simulátor obchodní likvidity funguje a jak simulovat dopad vnějších faktorů na likviditu společnosti, vyplňte níže uvedená pole a klikněte na „Vypočítat“. Můžete se také podívat na naši radu pod simulátorem likvidity.

Vaše data
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
%
%
Den

Vezměte prosím na vědomí, že tento nástroj je pouze ilustrovaný příklad, který ukazuje na potenciální dopad řady předdefinovaných faktorů a nenahrazuje řádné finanční plánování. To je částečně způsobeno předpoklady nástroje, což jsou zjednodušené verze obchodní reality. Například faktury jsou distribuovány náhodně do jednoho měsíce (což se mění s každou aktualizací), zatímco náklady jsou distribuovány rovnoměrně do jednoho měsíce. Vaše osobní situace se může výrazně lišit od finančních výsledků navrhovaných nástrojem.

Nejprve vyplňte pole tak, aby odrážela Vaši aktuální situaci, aniž byste zohlednili dopad jakýchkoli externích negativních faktorů:

 • Dostupná likvidní aktiva: váš inventář, pohledávky, zásoby a nevyužité úvěrové linky jsou příklady likvidních aktiv - věci, které můžete rychle převést na u hotovost.
 • Měsíční fixní náklady: splátky leasingu a nájmu, pojištění, splátky úroků • Měsíční variabilní náklady: práce, provize a suroviny
 • Měsíční obrat
 • Počet odeslaných faktur za měsíc
 • Jednorázové ztráty: například hodnota zkaženého zboží  

Nyní klikněte na „Vypočítat“ a podívejte se na graf simulace Vaší likvidity na příštích 90 dní, která nezahrnuje dopad vnějších faktorů.

Chcete-li jít dále a zjistit, jak mohou externí faktory ovlivnit Vaši obchodní likviditu, můžete nyní vyzkoušet různé scénáře.

Vše, co musíte udělat, je vyplnit nebo upravit některá pole, abyste simulovali potenciální dopady sníženého obratu, ztrát, poklesů prodeje, nezaplacených faktur nebo zpoždění plateb na Vaši likviditu.

Položte si například tyto otázky:

 • Jaké procento mého měsíčního obratu by mohlo být ztraceno, pokud by se moji klienti dostali do platební neschopnosti?
 • Mohu snížit kterýkoli ze svých variabilních nákladů?
 • Existují nějaké jednorázové ztráty, které mohu předvídat, například proto, že klienti najdou jiné alternativy nebo proto, že se zničí zboží podléhající rychlé zkáze?
 • Do jaké míry mohu očekávat průměrný pokles prodeje během příštích tří měsíců?
 • Jaký je podíl nezaplacených faktur nebo nedobytných pohledávek, který bych mohl očekávat během příštích tří měsíců?
 • Jaké je zpoždění, které mohu očekávat u plateb od klientů?

 

Při řízení likvidity společnosti je důležité sledovat, kde a jak jsou utráceny peníze. cash flow prognóz Vám může pomoci při řízení likvidity a vyhnout se nutnosti hledat nouzová řešení, která zabrání finanční krizi.

Pokud máte obavy a chcete si zajistit svůj peněžní tok, zůstává pojištění obchodního úvěru nejkompletnějším a uklidňujícím řešením na podporu vašeho řízení úvěrového rizika a komerčního rozvoje.