Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

JAK NA FAKTURY

Vystavené faktury s jistotou proplacení

Pojištění pohledávek z obchodního styku Vám může pomoci při rozvoji podnikání do nových oblastí a chrání Vás před rizikem nezaplacené pohledávky. 
Rychlé jednáí. Ochrana proti neplacení, nástroj včasného neplacení!
  • Snížení ztrát z podnikání
  • Ochrana pohledávek na rizikových trzích
  • Ochrana pohledávek s rizikovou splatností
  • Rozšíření podnikání do nových oblastí