Pojištění obchodních transakcí

Transakce s jednotlivým rizikem, politické riziko a speciální produkty.

Pojištění obchodních transakcí je vlastní pojistné řešení navržené pro společnosti chránící svá aktiva v zahraničí nebo hledající ochranu dovozních či vývozních transakcí, a dále pro finanční instituce nabízející řešení financování obchodu nebo vývozu. Je určeno ke zmírnění a řízení rizik, jako jsou přerušení smlouvy, neplacení, konfiskace nebo politická rizika.

Pojištění obchodních transakcí poskytuje nezrušitelný limit (max. 100 milionů eur) po dobu až osmi let. Jistota omezení expozice a uvolnění kapitálu, flexibilita a pojistné krytí pro jednu nebo více zemí jsou pro mezinárodní obchod zřetelným přínosem.

Produkty sladěné s Vaším obchodním modelem a chutí riskovat.
Globální přístup k místním týmům našich odborníků. Hladké služby a s okamžitými odbornými znalostmi kdykoli a kdekoli.
Vysoká kapacita pro pokrytí rizika a ochrana cash flow podporující Vaše obchodní potřeby.
KONTAKTUJTE NÁS