Jak získat přístup k dalšímu bankovnímu financování?

 

Řízení provozního kapitálu a získávání přístupu k němu je pro menší podniky často náročným úkolem. S novými příležitostmi a rychlejším růstem se zvyšuje tlak na Vaši finanční pozici a roste složitost finančních výpočtů. Jednání s bankovním manažerem se stává pravidelnou položkou ve Vašem diáři a finanční tým pracuje na několika scénářích.

Existuje řada možností, jak získat přístup k financování, zlepšit finanční podmínky nebo vyhledat úvěry s nízkým úrokem. Jedním z klíčových faktorů je mít dobrý vztah s bankou a jasně vysvětlit, jak jsou Vaše obchodní finance strukturovány, jakým způsobem vytváříte výnosy a jak chráníte své marže. Pokud můžete prokázat kvalitně řízené firemní postupy, může Vám to výrazně pomoci při vyjednávání, neboť věřitelé posuzují míru rizika a provádějí due diligence.

Další rozměr může přidat pojištění pohledávek. Pojistka, na které bude možné stavět vztahy se zákazníky, a to zejména v období růstu, kdy vzniká mnoho nových vztahů, signalizuje jasný smysl pro řízení rizik a schopnost využívat efektivní finanční nástroje. Využití pojištění pohledávek poskytuje firmám přístup k silným informačním zdrojům, které mohou posílit plánování a prognózy odbytu. Ještě o krok dále jde naše služba SmartLink, která propojením s Vašimi systémy vkládá do Vašich rukou sílu.

Banky mohou na tyto ukazatele reagovat různými způsoby, a to v závislosti na potřebách Vašeho podnikání a strategiích, které sledujete. Zvýšení povoleného kontokorentu, vyšší poměr zálohové platby u pohledávek nebo přístup k dalším prostředkům by mohly podpořit další krok na exportním nebo domácím trhu. V úvahu může připadat také nižší úroková sazba.

Využití pojištění pohledávek má mnoho výhod. Pokud je pro Vás tento druh pojistky nový, kontaktujte ještě dnes náš tým odborníků, kteří Vás rádi seznámí se základními koncepty a vysvětlí výhody pro Vaše podnikání.

 

Mějte svůj provozní kapitál ve svých rukou

Získejte nabídku

Ředitelé malých podniků a podnikatelé si dobře uvědomují potíže spojené s poměrem pohledávek ke kapitálu a řízením provozního kapitálu. Vaše podnikání potřebuje flexibilní financování, abyste se mohli chopit příležitostí na stávajících či nových trzích. Než získáte přístup k finančním prostředkům, budou komerční banky a investoři pečlivě zkoumat pevnost Vaší finanční struktury. Během Vašeho růstu budou noví zákazníci kontrolovat Vaši obchodní výkonnost a stabilitu. Abyste uklidnili své finanční partnery a otevřeli si přístup k dalšímu bankovnímu financování, zvažte pojištění pohledávek a další námi nabízené služby, například vymáhání pohledávek. Zlepšíte flexibilitu svého financování, prokážete kvalitu svého řízení rizik a tím vším si otevřete cestu k ziskovému růstu.