Práce pro odběratele na nových trzích

 

ZAVOLEJTE NÁM: +420 232 000 777

Vstup na nový trh může být životně důležitou součástí strategie růstu Vašeho podnikání. Práce s novými zákazníky v odlišné ekonomice může poskytnout cenné pohledy na inovace nebo rozvoj služeb, které bychom mohli přenést zpět na domácí trh. Firma s větším počtem působišť bude mít diverzifikovanější portfolio napříč trhy, které se mohou nacházet v různých etapách hospodářského cyklu.

Takové příležitosti přinášejí také nevyhnutelná rizika, která je potřeba posoudit a zmírnit, je-li to možné. Obchodní praxe, právní rámce a místní kultura se v mnohém liší, takže je nebezpečné předpokládat, že Vaše zkušenosti z domácího trhu bude možné uplatnit kdekoli. Čas věnovaný výzkumu a zjišťování informací se bohatě vyplatí.

Například v Latinské Americe můžete čelit požadavkům na fianzu. Ve východní Evropě může být požadována abstraktní záruka na požádání a v některých částech Afriky cautionnement podle francouzského práva. Tyto pojmy Vám mohou být neznámé, ale všechny se týkají důležitého principu: potřeby ochrany na těchto trzích v nabídkových a výběrových řízeních a průběhu smluvních prací.  

V souvislosti s rozšiřováním své působnosti se ujistěte, že máte přístup k podpoře a službám, které potřebujete pro každý trh, typ smlouvy a odběratele (smlouvy s vládami se mohou lišit od smluv se soukromými společnostmi).

Díky osvědčeným zdrojům z více než 200 zemí Vám můžeme pomoci naplánovat práci s odběrateli z celého světa a v jakémkoli odvětví. Naše znalosti místních podmínek jsou bezkonkurenční a jsou podpořeny finanční silou a odbornou expertizou globálního pojistitele. Můžeme s Vámi spolupracovat od prvních kroků až po dokončení zakázky a pomoci Vám tak s jistotou budovat Vaše podnikání.

  

ZÍSKEJTE NABÍDKU
Průzkum a plánování vstupu na nové trhy může odhalit rizika, s nimiž jste se během svého domácího obchodování ani při exportu dosud nesetkali. Mnoho zemí má své vlastní jedinečné typy záruk nebo dohod, které se tam běžně používají, jinde však nikoli. Při stanovování platebních podmínek pro mezinárodní obchod můžete využít našich odborných znalostí specialisty na globální obchodování. Když se stanete naším zákazníkem a začnete využívat některé z našich řešení v oblasti řízení rizik, například záruky či garance, budete mít přístup k online systémům, které jsou užitečnými nástroji pro monitorování rizik. Odborníci z naší sítě více než 200 poboček Vám mohou doporučit kroky, které potřebujete podniknout na cestě k úspěchu u nových klientů, kteří působí mimo Vaše stávající trhy.