Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ZPRÁVA OD CEO
WILFRIEDA VERSTRAETEHO

Výkonný ředitel a předseda představenstva Euler Hermes

Poslední čtvrtletí roku je ve většině odvětví a regionů tradičně zobrazováno jako sprint v intenzivním období ekonomické aktivity. Avšak z důvodu druhé vlny pandemie Covid 19, která zasáhla mnoho zemí po celém světě a v řadě evropských zemí je příčinou dalších celonárodních lockdownů, se hospodářské oživení plánované na toto čtvrtletí ocitá v ohrožení. Uprostřed této intenzivní nejistoty bych znovu rád připomněl, že pomoci Vám bezpečně ustát neustále se měnící půdu pod nohama je podstatou všeho, co v Euler Hermes děláme. S každým novým dnem se věnujeme tomu, abychom Vás mohli podporovat ať už jde o adekvátní hodnocení úvěrového rizika, řešení Vašich dotazů nebo sdílení ekonomických informací.

Jsem také hrdý na to, že v některých zemích pokračujeme v naší vedoucí úloze jednání s vládami, abychom zajistili dobré fungování obchodních úvěrů mezi firmami v roce 2021. O prodloužení režimu podpory jsme aktivně diskutovali se státními orgány v několika zemích. Německá a belgická vláda už oznámila pokračování ve svých podpůrných programech pro firmy v 1. polovině 2021. Doufejme, že se připraví cesty i pro další země. Naše týmy usilovně pracují na dalších individuálních schématech podpory v některých zemích a na jejich rozšíření i v příštím roce.

Stejně jako při globálním lockdowně začátkem tohoto roku,  pracuje většina zaměstnanců společnosti Euler Hermes z domova, nicméně toto opatření nikterak nenarušuje fungování žádné z našich služeb. Závazek, který jsem si dal loni v březnu, byl dodržen: bez ohledu na situaci zůstáváme klientům plně k dispozici; ve skutečnosti jsme péči o naše klienty dokázali posunout na další úroveň díky ještě masivnějšímu rozšíření našich služeb
a podpory. Rovněž jsme zavedli nové technologie, které nám umožňují být po Vašem boku s větší jistotou a stabilitou v tomto náročném a nepředvídatelném období. Nemůžu zde vyjádřit srdečnější poděkování za Vaši neutuchající důvěru.

Podstatná část naší společenské role rovněž spočívá v naší prediktivní inteligenci; s vývojem globální situace posilují naši ekonomičtí odborníci více než kdy jindy své prediktivní výhledy skrze pravidelné a podrobné sektorové a regionální analýzy. Přesvědčit se můžete na následujícím odkazu:

https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research.html.

Nepředpokládáme, že předkrizové oživení nastane dříve než ve 4. čtvrtletí roku 2022; to znamená 31% nárůst platební neschopnosti do konce roku 2021, přičemž 20 % pracovníků spadajících do krátkodobých pracovních schémat bude nezaměstnaných. Věříme proto, že struktura rizika se mění. Přijetí standardů ESG, digitalizace, sociální a zdravotní podmínky se staly právě těmi aspekty, které hrají stejně významnou roli při zvyšování odolnosti společností vůči neočekávaným šokům jako obchodní a finanční faktory.

Druhá vlna krizových opatření, které právě probíhají v mnoha zemích, představují tvrdou ránu pro malé a střední firmy. Držet se dlouhodobé vize je za těchto okolností složité pro každého obchodního lídra. Prioritou musí být co nejvyšší zabezpečení finančních pozic, ale také podpora pro růst dalších projektů. Ta je klíčem k zajištění konkurenceschopnosti v postpandemickém světě. Jako společnost se 120 letou historií jsme v Euler Hermes přesvědčeni, že rozklíčování toho, jak bude vypadat nový normál, společně s předvídáním další vlny krizových opatření je pro přežití zásadní. Proto urychlujeme naši digitální transformaci: abychom Vám umožnili zachytit celý rozsah měnících se rizik a včasnou reakci ke zmírnění některých dopadů této globální krize.

Toto je můj poslední dopis, který vám zasílám jako CEO společnosti Euler Hermes, nemohu více zdůraznit: po celou dobu nejistoty je naším cílem odhodlání zajistit přesvědčení v zítřek a skrze hodnoty, které přinášíme, budeme dále posilovat Vaši důvěru
v naše služby. Bez ohledu na to, co přijde, budeme první, kdo bude stát po Vašem boku.

Se srdečnými pozdravy / Srdečně Váš

WILFRIED VERSTRAETE