Danske virksomheder ruster sig til afmatning

Når det kommer til den globale betalingsadfærd, ser vi en interessant tendens. Den globale Days Sales Outstanding (DSO) var i 2018 nede på 65 dage. Et tegn på forsigtighed i tråd med den økonomiske afmatning. Læs mere om, hvad du kan forvente.

Se betalingstiden i de lande du handler med

Hvad kan vi?

Vi udsender

mere end 400

publikationer hvert år

Vi understøtter

mere end 15.000

eksisterende og potentielle kunder samt partnere i at træffe beslutninger

Vi overvåger og kreditvurderer

240

lande og 18 sektorer

 

Vi tager udgangspunkt i tre områder: landeanalyser, brancheanalyser og indsigt i vigtige tendenser med handels-, konkurs- og betalingsmønstre som de vigtigste fokuspunkter. Vi har både interne kunder (øverste ledelse og regionale ledelser, finans, forsikringstegning, marketing, kommunikation mv.) og eksterne kunder (eksisterende og potentielle Euler Hermes kunder, forsikringsmæglere, samarbejdspartnere), og vi omtales ofte i de vigtigste medier verden over.

Økonomiske publikationer

Landeanalyser

Euler Hermes' landeratings har til formål at vurdere risikoen for betalingsproblemer i 240 lande. For 70 landes vedkommende opdateres disse ratings hvert kvartal. Den endelige rating er en kombination af et lands country grade (AA til D), der måler økonomiske ubalancer, tilliden til erhvervslivet samt sandsynligheden for politiske risici, og en kortsigtet rating (1-4), som har fokus på de næste 6-12 måneder via makroøkonomiske indikatorer, der signalerer økonomiske problemer, hvis der opstår forstyrrelser i finansieringsstrømmene.

Brancheanalyser

Euler Hermes opdaterer desuden sine ratings for forskellige brancher hvert kvartal. Ratings måler risikoen for manglende betaling for 18 sektorer i 70 lande i forhold til efterspørgsel, lønsomhed, finansiering og konkurrencemæssige risici i hvert enkelt land. Resultatet er en 4-trinsskala for risikoniveauet gående fra lav risiko, dvs. solide fundamentale forhold med særdeles gode eller relativt gode udsigter, til høj risiko, dvs. overhængende risiko for fortsat krise.

Indsigt

Euler Hermes er eksperter i økonomiske analyser med sit unikke Global Insolvency Index (GII), som vurderer udviklingen i virksomhedskonkurser i mere end 40 lande. Vi holder også øje med betalingsmønstre ved hjælp af vores Day Sales Outstanding (DSO)-indikator. Endelig ser vi nærmere på handelssrelaterede emner, digitalisering og den fremtidige udvikling i den private og offentlige sektor på områder som mobilitet, miljø, sociale forhold, god selskabsledelse og forsikring.

 

Country Risk Map

Formålet med vores ratings er at vurdere risikoen for, om virksomheder i et givet land ikke kan betale. Dermed understøtter vi vores kunder i at træffe beslutninger på et informeret grundlag i forbindelse med deres internationale forretningsaktiviteter. Vores metode består i at analysere hundredvis af økonomiske indikatorer, både kvantitative og kvalitative, for at kunne give dig den bedste forståelse for risici relateret til økonomi, politik, erhvervsklima samt kommercielle og finansielle forhold.

Du finder vores økonomiske analyser her

Alle økonomiske publikationer Mind Your Receivables