Hvad er garantiforsikring?

 

En garanti sikrer modparten økonomisk kompensation, hvis din virksomhed ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Garantien kan dække udførelse af arbejde, leverance af en maskine eller være sikkerhed for forudbetalinger eller betalinger. Som en del af et internationalt forsikringsselskab anerkendes vi som ligestillet med en bank, men vi er mere fleksible når det gælder afdækning af dine behov.  

Hvilke typer garantier tilbyder Euler Hermes?

På baggrund af vores viden og ekspertise inden for de enkelte brancher kan vi tilbyde dig skræddersyede garantiløsninger, som kan dække udstedelsen af:

Tilbudsgaranti/forhåndstilsagn

  • Sikkerhed for din deltagelse i en udbudsprocedure eller prækvalificering til at give et tilbud.

 

Forudbetalingsgaranti

  • Sikrer din kunde for tilbagebetaling af en forudbetaling, såfremt din leverance ikke finder sted eller er mangelfuld.

 

 

Arbejds-/entreprisegaranti (inkl. AB18/ABT18)

  • Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse
     

Told- og afgiftsgaranti

  • Sikrer staten i tilfælde af din manglende betaling af told og afgifter.
     

Listen over garantier er ikke udtømmende. Euler Hermes tilbyder ikke garantier for banklån eller betaling af leasingydelser.

SIKKERHED

Vores AA rating fra Standard & Poor's styrker dine inden- og udenlandske økonomiske partnere og beneficianters tillid til dig som forretningspartner.

LIKVIDITET

Ved at gøre brug af vores garantiløsninger letter du presset på dine kreditfaciliteter i banken. Den ekstra likviditet kan du bruge i forbindelse med kontantforretninger.

NÅ LÆNGERE UD

Ekspandér til nye markeder. Udnyt vores globale viden, lokale tilstedeværelse og store ekspertise til at opfylde dit behov for garantier, der beskytter dine internationale forretninger.


Måske anmoder dine forretningspartnere dig om at stille garanti, inden de vil handle med dig. Vi hjælper dig med at indgå varige og succesfulde samarbejdsforhold. Når vi stiller garanti på dine vegne, er vi en uafhængig garantistiller, der påtager sig dit ansvar. Vores garantier har høj status baseret på en AA rating fra Standard & Poor's. Vores samarbejdspartnere rundt om i verden bruger deres markedskendskab til at hjælpe dig med at analysere risici og etablere den beskyttelse, du har brug for. Vi foreslår den bedste garantistillelse, når vi omhyggeligt har analyseret din forretning og kravene i den kontrakt, du byder på. Vi stiller de garantier, din virksomhed har brug for på de internationale markeder og for at opnå tillid hos dine forretningspartnere rundt om i verden.