Kreditforsikring

Vi beskytter virksomheder mod fremtidige risici. Brug styrken fra vores unikke forretningsindsigt til at udvikle din forretning.

Få gratis kredittjek af 3 af dine kunder

 

Hvad er kreditforsikring?

En kreditforsikring dækker tilgodehavender med forfald inden for 12 måneder og sikrer dermed din likviditet. Vi holder øje med dine kunders økonomiske situation og giver dig besked om ændringer, så du trygt kan gøre forretning.  Hvis dine kunder går konkurs eller misligholder deres betalinger igennem længere tid, vil du modtage kompensation for det tab, du har haft på leverede varer og serviceydelser.

FORUDSE

Få adgang til omfattende og aktuelle informationer om ændringer i risikoen på din kundeportefølje. Det giver dig mere tryghed i overvågningen og styringen af kundeordrer og -betalinger.

BESKYT

Dine tilgodehavender er beskyttet, og din likviditet og fortjeneste er mere sikker. Styrken i din forretning vil være tydelig for banker, revisorer og investorer.

VÆKST

Opdag muligheder for vækst og ekspansion. Frigør ressourcer til at styrke din virksomhed, så du får nye kunder og kan tilgå nye markeder.

Hvorfor vælge os?

Global leder

70+

lande verden over

Fremtidsprognoser

40 millioner

overvågede virksomheder

Solidt finansielt grundlag

AA rating fra

Standard & Poor’s

Kontakt os

Ring til os

Selv hvis en kunde er en veletableret virksomhed, kan der være risiko for manglende betaling. En kreditforsikring dækker de kommercielle og politiske risici, som forhindrer, at du modtager betaling. Vores værktøjer sikrer, at du påvirkes mindst muligt af en kundes konkurs, og begrænser risikoen for manglende betaling. Vi følger dine kunders økonomiske situation og giver kunderne en grade fra 1 til 10. Du styrer størrelsen og hyppigheden af ordrer ved at fastsætte kredit limits. Vi følger konstant kundernes grade og giver dig besked om ændringer, hvis en kunde har økonomiske udfordringer. Du kan justere dine kredit limits og derved styre risikoen.  Vores løsninger til gældsinddrivelse understøtter dine egne processer og optimerer betalingsrater. Når du tegner en kreditforsikring, styrker du din position over for banker og andre samarbejdspartnere.