KREDITFORSIKRING TIL MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

Skræddersyet styring af kreditrisici giver jer tryghed i en kompleks verden

Kontakt os

 

Euler Hermes World Agency er et globalt team, der arbejder specifikt med multinationale virksomheder og tilbyder skræddersyede og fleksible løsninger til global risikostyring. Det kan være en stor udfordring at håndtere og styre risici på de globale markeder. Vores viden og ekspertise giver jer tryghed til at drive forretning under disse komplekse forhold.

Vores løsninger

World Program

Globale kreditforsikringsløsninger for multinationale virksomheder

World Program er en løsning rettet mod multinationale virksomheder med aktiviteter hvor som helst i verden. Vores eksperter ved, at store multinationale virksomheder har komplekse økonomiske strukturer. Vi udarbejder og håndterer robuste, globale kreditforsikringer og tilhørende løsninger specifikt til dig med udgangspunkt i skræddersyede programmer og én rammeaftale, som kan tilpasses på både globalt og lokalt niveau.

Excess of Loss (XoL)

Beskyttelse mod særligt store tab

Værdien af at have spredte strategier for risikoafdækning er indiskutabel i store virksomheder. En kreditchef, der har de rigtige værktøjer, kan træffe beslutning om, hvilke typer risici der skal overdrages til tredjepart og hvornår. Med os som partner, når det gælder kreditstyring, kan I beskytte jer mod særligt store tab ved hjælp af vores Excess of Loss (XOL)-forsikring. Vi supplerer jeres egne kreditanalyser med vores unikke informationskilder og analytiske værktøjer. Løsningen er en hjælp til multinationale virksomheder, der har stærke og fuldt udviklede risikostyringsprocedurer og en større tabsevne.

Transactional Cover (TCU)

Dækning af enkeltstående transaktioner, politiske risici samt specialløsninger

Store projekter er udsat for en lang række risici, herunder kontraktafbrydelse, manglende betaling, konfiskering eller politiske forhold. Løsningen Transactional Cover tilbyder en uopsigelig forsikring (maksimum 100 mio. EUR) i op til otte år samt alle fordele ved mere sikker finansiering til finansielle institutioner, investorer, eksportører og andre virksomheder med internationale aktiviteter. Vilkårene skræddersyes til det enkelte projekt og den enkelte kontrakt, så I har den optimale forsikring, der dækker både strukturerede handler og enkelttransaktioner og dermed understøtter jeres mål.

PÅLIDELIG

Med os i ryggen opnår I tryghed. Som global markedsleder har vi ressourcerne og ekspertisen til at levere de rigtige løsninger, uanset hvor I driver forretning.

FLEKSIBEL

Følg med i udviklingen på jeres markeder, i de økonomiske strukturer og risikovillighed. Tilpas din risikoportefølje til handelsmuligheder og lokale forhold.

NEM

Tilgå til enhver tid og hvor som helst fra de services, I har brug for, ved hjælp af vores effektive onlinesystemer ogwebbaserede teknologi. Integrér vores systemer i jeres og få nem adgang til support.

Kontakt os i dag og få mere at vide om vores services.

Kontakt os

Ethvert nyt marked indebærer nye udfordringer for en international virksomhed – og mange trusler mod din lønsomhed. Succes afhænger af, at risici identificeres, vurderes og overvåges. Det kan gøres ved hjælp af avancerede værktøjer og data. Vores services er udviklet til at hjælpe jer til at få succes. Vi arbejder sammen med vores kunder og kan tilbyde en lang række løsninger inden for risikostyring. Vi rådgiver multinationale virksomheder om centrale emner og leverer værktøjer, der hjælper dem til at træffe beslutninger. Eksempelvis hvordan man fastsætter de mest optimale betalingsvilkår i international handel. Vores, for vores kunder, eksklusive data hjælper jer til at træffe de rigtige beslutninger, der er til gavn for jeres udviklingsplan. Ved hjælp af vores data kan I også følge resultatet af jeres handlinger og se udviklingen i jeres virksomhed.