Databeskyttelseserklæring

Euler Hermes, en virksomhed i Allianz-koncernen, er verdens førende leverandør af handelsrelaterede kreditforsikringsløsninger med afdelinger og tilknyttede selskaber i både Europa og over hele verden. Euler Hermes tilbyder B2B-finansprodukter og -tjenesteydelser for at hjælpe kunder over hele verden med at handle klogt og udvikle deres forretninger sikkert.

 

Denne databeskyttelseserklæring gælder for følgende juridiske enhed:

Euler Hermes Danmark
Amerika Plads 19
2100 København Ø 

(“Euler Hermes”, “vi”, “os” eller “vores”)

 

Hos Euler Hermes er vi meget opmærksomme på dine personlige oplysninger. Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvilke typer personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvordan og hvorfor vi indsamler og bruger dem, og hvor længe de bliver opbevaret. Vi forklarer også dine rettigheder i forbindelse med at opnå adgang til, berigtige eller afvise behandling af disse oplysninger (herunder anmode om at slette dem iht. gældende lovgivning og forordninger).

Du bedes læse denne erklæring omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på privacy.dk@eulerhermes.com:

1. Generel information 

1.1 Dette afsnit gælder for kunder, mæglere, agenter og tredjeparter samt enkeltpersoner, der blot besøger vores hjemmesider.

1.2 Er Euler Hermes en "dataansvarlig"? Hvad betyder det? 
 
Ja, Euler Hermes er en "dataansvarlig" som defineret iht. gældende lovgivning og forordninger (specifikt EU's generelle forordning om databeskyttelse). Dette betyder, at Euler Hermes er en juridisk enhed med kontrol over de personlige oplysninger, som denne indsamler, og at enheden derfor i henhold til lovgivningen skal sikre, at der implementeres politikker, processer og procedurer, som beskytter disse oplysninger og respekterer rettighederne for de personer om hvem, der er indsamlet oplysninger. 

1.3 Hvilke typer personlige oplysninger indsamler Euler Hermes om dig? 

Alt efter de oplysninger, du fremsætter, eller de præferencer, du vælger, kan Euler Hermes indsamle følgende kategorier af personlige oplysninger om dig:

 • ​Data, som du giver os, f.eks. når du tilmelder dig vores tjenesteydelser, såsom dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, jobtitel, virksomhedsnavn. 

 • Hvis du besøger vores hjemmesider, kan vi indsamle oplysninger om dig vha. cookies. En cookie er en lille datafil, der lagres på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser, når du besøger vores hjemmeside igen. Vi bruger cookies til at tilbyde dig en brugervenlig, sikker og effektiv hjemmeside samt til at tilpasse vores tjenesteydelser dine behov og interesser, f.eks. ved at brugertilpasse din browseroplevelse eller vise reklamer (fra tredjeparter), som er udvalgt til dig. Hvis du ønsker at lære mere om cookies, bedes du se afsnittet om cookies herunder (2.2). 

 • Oplysninger som vi indhenter fra tredjeparter (f.eks. udbydere af informationstjenesteydelser) eller offentligt tilgængelige kilder (f.eks. handelsregistre).

1.4 Til hvilke formål og iht. retsgrundlag bruger Euler Hermes dine personlige oplysninger?

Vi bruger dine oplysninger på basis af

 • dit samtykke,  med henblik på at
  o tilvejebringe, vedligeholde, forbedre og udvikle vores tjenesteydelser og tilpasse dem efter dine behov og interesser (f.eks. til at tilbyde dig brugertilpasset markedsføring)  
  o kommunikere med dig
  o informere og rådgive dig om Euler Hermes' produkter (f.eks. ved at sende dig markedsføring)

 • til udarbejdelse og/eller implementering af en kontrakt indgået med dig med henblik på at
  o udarbejde tilbud på et af vores produkter, levere vores tjenesteydelser og opfylde vores fælles kontraktmæssige forpligtelser
  o opsætte og vedligeholde dine brugerkonti, til teknisk support og andre relaterede formål

 • vores legale interesser, med henblik på at
  o tilvejebringe, vedligeholde, forbedre og udvikle vores tjenesteydelser og tilpasse dem efter dine behov og interesser (f.eks. til at tilbyde dig brugertilpasset markedsføring)
  o forbedre sikkerheden af Euler Hermes' it-systemer til fordel for alle vores brugere
  o kommunikere med dig

 • overholde lovmæssige forpligtelser, med henblik på at
   o imødekomme anmodninger ifm. retshåndhævelse eller undersøgelsesprocedurer, eller hvis det er påkrævet eller tilladt iht. gældende lovgivning, retskendelser, statslige reguleringer eller myndigheder, hvis det er nødvendigt for at undersøge, forhindre eller handle ifm. ulovlige aktiviteter, mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle sikkerhedstrusler imod enhver person eller overtrædelser af vores politikker eller vilkår.

Hvis vi bruger dine oplysninger til andre formål end dem, der angivet i denne databeskyttelseserklæring, vil vi informere dig om sådanne formål og indhente dit samtykke, hvis det er påkrævet.

 

1.5 Hvor vil dine personlige oplysninger blive behandlet?
 
Personlige oplysninger indsamlet af Euler Hermes kan blive behandlet både inden for og uden for Den Europæiske Union ("EU") og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), og de er altid underlagt kontraktmæssige begrænsninger vedrørende fortrolighed og sikkerhed i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og -forordninger. Vi vil ikke videregive dine personlige oplysninger til parter, som ikke er godkendt til at behandle dem.

Du bedes være opmærksom på, at EU-/EØS-medlemslande og andre lande alle har forskellige lovgivninger vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Når dine personlige oplysninger overføres fra dit eget land til et andet, kan de lovgivninger og regler, der beskytter dine personlige oplysninger i det land, hvortil dine oplysninger overføres, være forskellige (eller yde mindre beskyttelse) fra dem, der gælder i dit bopælsland. F.eks. kan de omstændigheder, hvorunder der kan opnås adgang til personlige oplysninger ifm. retshåndhævelse, variere fra land til land. 

Når vi overfører dine personlige oplysninger til behandling uden for EØS, vil vi implementere effektive overførselsforanstaltninger (f.eks. standard EU-kontraktklausuler eller bindende virksomhedsbestemmelser) for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

1.6 Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger? 

Vi vil ikke opbevare dine personlige oplysninger i længere tid end nødvendigt til at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, eller opfylde lovmæssige forpligtelser, eller som det er tilladt iht. lovgivningen, f.eks. til at forsvare retskrav. Efter denne periode vil vi slette dine personlige oplysninger. Den individuelle opbevaringsperiode afhænger af typen af personlige oplysninger og formålet med behandlingen af dem.  

1.7 Hvad er dine rettigheder ifm. dine personlige oplysninger?

I det omfang det er tilladt iht. gældende databeskyttelseslovgivning og -forordninger, har du ret til at:

 • opnå adgang til data, der opbevares om dig, herunder oplysninger som f.eks. datakilden og -kategorierne, formålet med behandlingen, modtagerne (eller deres kategorier) samt den pågældende opbevaringsperiode
 • anmode om opdatering eller berigtigelse af dine personlige oplysninger, så de altid er nøjagtige og korrekte
 • få udleveret dine personlige oplysninger i et digitalt format til dig selv eller anden dataansvarlig
 • anmode om at få dine personlige oplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til, eller på anden vis behandlet
 • begrænse behandling af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis du har anfægtet nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, kan begrænsningen gælde for en periode, der gør os i stand til at bekræfte deres nøjagtighed
 • gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger på baggrund af specifikke årsager relateret til din specifikke situation, som tilsidesætter vores tungtvejende, legitime grunde til behandling, og
 • tilbagetrække dit samtykke når som helst, hvis dine personlige oplysninger behandles på baggrund af dit samtykke, uden at det påvirker lovligheden af behandling baseret på samtykket, inden det blev annulleret, eller hvis der foreligger et andet lovligt grundlag for behandling af dine data (f.eks. tilsidesættelse af lovlige interesser)
 • indsende en klage til den dataansvarlige og/eller den relevante databeskyttelsesmyndighed
 • du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os og oplyse dit navn og din e-mailadresse samt id-dokumentation og hensigten med din anmodning. Se :
      -> Data Subject Access Request Form

1.8 Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi kan dele oplysningerne internt i Euler Hermes koncernen, med selskaber og organisationer som arbejder med forebyggelse af svindel samt med tredjeparter, som er ansat af os i forbindelse med vores virksomhed, inklusiv kreditoplysningsbureauer, juridiske rådgivere og inkassoselskaber. 

2. Hjemmesider

2.1 Hvordan indsamler Euler Hermes dine data?

På vores hjemmesider indsamler Euler Hermes kun de personlige oplysninger, som du selv oplyser frivilligt i onlineskemaer, eller som du på anden vis giver tilladelse til at blive indsamlet iht. de cookie-indstillinger, du valgte, da du åbnede vores hjemmeside første gang. Du har ret til at annullere dit samtykke når som helst, og hvis du vælger at gøre dette, vil vi afbryde behandling af dine data, som er indsamlet på denne hjemmeside. Du kan annullere dit samtykke her

2.2 Cookies 

En cookie er en lille datafil, der lagres på din computer eller mobilenhed, og som gør det muligt for hjemmesiden at "huske" dine handlinger eller præferencer over tid. Vi bruger cookies til at sikre korrekt funktion af vores hjemmeside og til at give dig adgang til det ved at indsamle oplysninger om din enhed og præferencer (f.eks. din enhed og browser). Derudover indsamler vi oplysninger om, hvordan du interagerer med vores og vores partneres tjenesteydelser, såsom markedsføringstjenester. I princippet kan du bruge vores hjemmeside uden cookies. Hvis du ønsker at bruge hele vores hjemmeside på en bekvemmelig måde, bør du dog acceptere disse cookies. Du kan ændre dine indstillinger for cookies, f.eks. for at annullere dit samtykke, når som helst.

Der findes forskellige typer af cookies:
(a) Sessions-cookies (eller “midlertidige cookies”)

En sessions-cookie gør det muligt for os at lagre din handling i løbet af browser-sessionen (f.eks. dine login-oplysninger). Sessions-cookies slettes, når du lukker din browser eller lukker vores hjemmeside.  

(b) Vedvarende cookies (eller “sporings-cookies”)

En vedvarende cookie lagres på din enhed mellem browser-sessioner. Disse cookies hjælper os med at huske dine præferencer eller handlinger, hver gang du besøger vores hjemmeside, indtil udløbsdatoen for den pågældende cookie. Disse cookies bruges også til at holde dig logget ind på vores hjemmeside. Så snart en cookie slettes, skal du indtaste dine loginoplysninger igen.

(c) Tredjeparts-cookies

Disse cookies indstilles af en tredjepart og er særskilte fra vores hjemmeside, f.eks. til at vise reklamer i form af bannere om tredjeparters produkter eller knapper til sociale medier.

På vores hjemmeside tillader vi brug af følgende cookie: 

Navn på cookie

Funktion

Lagringsperiode

Cookie-type

GA

Google Analytics-cookies til at skelne mellem brugere

2 år

Tredjeparts-cookie

Marketo

Cookies til at skelne mellem brugere

2 år

Tredjeparts-cookie

 

3. Tredjeparter

Når vi tilbyder vores kunder handelsrelaterede kreditløsninger, kan vi indsamle oplysninger om dig og din virksomhed med henblik på at vurdere og overvåge vores egen risiko samt for at indsamle gæld. Vi indsamler oplysninger fra tredjeparter eller offentligt tilgængelige oplysninger. Derudover kan vi indsamle oplysninger, som du giver os direkte. Vi indsamler oplysninger om:

 • Kommercielle enheder: handelssektor, navn, navne på repræsentanter (f.eks. direktører, bestyrelsesmedlemmer) og oplysninger om din kreditværdighed (f.eks. betalings- og risikohændelser).
 • Enkeltmandsvirksomheder eller andre virksomheder med få ejere: navn, e-mailadresse, handelssektor, juridisk virksomhedsform, navne på repræsentanter (f.eks. direktører) og oplysninger om din kreditværdighed (f.eks. betalings- og risikohændelser).

4. Hvordan kontakter du os? 

Hvis du har spørgsmål om dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på: privacy.dk@eulerhermes.com.

5. Hvor ofte opdaterer vi denne databeskyttelseserklæring? 

Vi gennemgår denne databeskyttelseserklæring regelmæssigt og ændrer den fra tid til anden. Vi vil sikre, at den seneste version er tilgængelig her, og derudover kan vi underrette dig direkte (f.eks. via e-mail) i tilfælde af væsentlige ændringer. Denne databeskyttelseserklæring blev sidst opdateret den 31.03.2018.