Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Choosing your market entry strategy

Skal du eksportere eller stifte en forretningsenhed, når du udvider din forretning til nye markeder? I denne 5-minutters podcast gennemgår vi fordele og ulemper ved de typiske opstartsstrategier i nye markeder.