Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.


Hvor godt kender du dine kunder?

Likviditet er livsnerven i enhver virksomhed, særligt for de små og mellemstore. Faktisk siger 1 ud af 5 virksomheder, der går konkurs, at kunder, der ikke betaler deres regninger, er grunden til konkursen – og der er ofte tale om kunder, som virksomhederne har haft tillid til gennem lang tid.

Det rejser spørgsmålet: Hvor godt kender du egentlig dine kunder?

Euler Hermes lavede i maj 2019 en undersøgelse blandt 25.000 børsnoterede selskaber i 36 lande, der viste, at der i gennemsnit går 65 dage, før debitorer betaler fakturaer til deres leverandører. Elektronik-, maskin- og byggebranchen topper med op til 89 dage i gennemsnit. Undersøgelsen viste også tegn på, at virksomheder generelt er blevet mere opmærksomme i forhold til at give deres kunder kredit, da de frygter en økonomisk afmatning.

Når din virksomheds likviditet ligger i dine kunders hænder, er det særdeles vigtigt at kende dine kunder godt - for hvis de betaler for sent, vil det påvirke din virksomhed.

Nu hvor du ved, hvad der er på spil for din virksomhed, så spørg dig selv igen: Hvor godt kender du din nyeste, bedste eller største kunde?

Euler Hermes online kredittjek-værktøj kan give dig indsigt om dine kunder og hjælpe dig med at identificere hvilke af dem, der potentielt ikke vil betale i fremtiden.

​ ​
​ ​
*Kredittjekket er baseret på de informationer vi har til rådighed på det givne tidspunkt. Du bestemmer selv hvor meget kredit, du vil give dine debitorer, men handl altid forsigtig og klogt. Det gratis kredittjek kan kun benyttes en gang, og ikke af kunder i Euler Hermes.