Η Euler Hermes στην Ελλαδα

Euler Hermes Hellas

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργεί και γραφείο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Όμιλος Euler Hermes έχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας Αγοράς Πιστώσεων - 35% - και 2,6 δις € ασφάλιστρα. Με εμπειρία πάνω από ένα αιώνα, έχει παρουσία σε περισσότερες από 55 χώρες σε όλο τον κόσμο και την πρώτη θέση στην αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων στις περισσότερες από αυτές. Ο Όμιλος Euler Hermes έχει αξιολογηθεί με από τη Standard & Poor’s.​ 

Σήμερα, η ανάπτυξη συνεργιών και η καθημερινή μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, έχουν σαν αποτέλεσμα τη λειτουργία της Euler Hermes Hellas σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό εγγυάται τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών όλων των επιχειρήσεων για τη διαχείριση των απαιτήσεών τους. Η απευθείας σύνδεση με όλες τις βάσεις δεδομένων του Ομίλου, η δυνατότητα άμεσης on line επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, είναι μερικές μόνο από τις νέες δυνατότητες που αναπτύσσονται και διευκολύνουν τις συνεργασίες, μειώνοντας δραστικά το χρόνο ανταπόκρισης και αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών.