Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

Ενδείξεις Φαινομένων «Απάτης» 

 

 • Πρόσφατη ίδρυση / Πρόσφατη έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας

 • Πλαστές ή κλεμμένες ταυτότητες

 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα

 • Αρνητικό ιστορικό ή ξαφνικές αλλαγές στη Διοίκηση της εταιρείας ή στους μετόχους της

 • Πρόσφατη συνεπής εξόφληση μικροποσών

 • Χρήση πλαστών εγγράφων

 • Διαφοροποίηση της εμπορικής σας δραστηριότητας σε σχέση με αυτή του πελάτη σας

 • Μεγάλος αριθμός αιτημάτων για λήψη πληροφοριών για τον πελάτη σας από γραφεία πληροφοριών ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 • Αντιφατικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης

 • Η δική σας εμπειρία και γνώση του επιχειρείν

 

 

Συμπεριφορές για τη Διαπίστωση «Απάτης» 

 

 • Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η περίπτωση που νεοσύστατες εταιρείες κάνουν ξαφνικά πολλές παραγγελίες, ή αλλάζουν συχνά εμπορική δραστηριότητα ή έχουν ασαφή οργανωτική δομή ή πολύπλοκη μετοχική σύνθεση

 • Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα απάτης όταν μια εταιρία χρησιμοποιεί προσωπικές διευθύνσεις email (όπως της yahoo, gmail, hotmail, zoho κλπ) αντί επαγγελματικών διευθύνσεων ή όταν το πρόσωπο που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας ως εκπρόσωπός της δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία

 • Προσέξετε ιδιαίτερα τα email με τα οποία σας ζητούν να προχωρήσετε σε μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς  (μπορεί να φαίνονται ίδιες διευθύνσεις με τις αυθεντικές αλλά να διαφοροποιείται ένα γράμμα ή ένας αριθμός)

 • Θα πρέπει να σας προβληματίσει το εάν οι άνθρωποι που αποφασίζουν δεν εμφανίζονται ποτέ.

 • Δεν είναι πάντα αθώα η προσπάθεια του πελάτη να δημιουργήσει την απατηλή εντύπωση ότι είναι φερέγγυος εξοφλώντας μικροσυναλλαγές

 • Προσέξτε ιδιαίτερα τις οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται πολύ καλές για να είναι αληθινές

 • Να δώσετε προσοχή ειδικά σε παραγγελίες μεγάλης αξίας προϊόντων που μεταφέρονται εύκολα ή μεταπουλούνται εύκολα

 • Να είστε επιφυλακτικοί όταν εντοπίζετε μεγάλο αριθμό αιτημάτων για λήψη πληροφοριών για τον πελάτη σας

 • Προσέξτε όταν οι διαπραγματεύσεις παρα-είναι εύκολες

 • Δώστε σημασία στο ένστικτό σας ότι “κάτι δεν πάει καλά”

Όταν εντοπίσετε κάποια ένδειξη πιθανής απάτης διακόψτε τις διαπραγματεύσεις, μην αποστείλετε προϊόντα και ενημερώστε αμέσως την ασφαλιστική σας εταιρεία.