ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ;

 

Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η απόκτηση πρόσβασης σε αυτό αποτελούν συχνά πρόκληση για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Καθώς εμφανίζονται ευκαιρίες και επιταχύνεται η ανάπτυξη, αυξάνεται η πίεση που ασκείται στην οικονομική σας θέση και οι χρηματοοικονομικοί υπολογισμοί καθίστανται πιο περίπλοκοι. Η συζήτηση με τον διευθυντή της τράπεζας γίνεται μια συνήθεια στην ατζέντα σας και το οικονομικό τμήμα επιβαρύνεται στο έπακρο, καθώς ετοιμάζει διαφορετικά σενάρια.

Υπάρχει ένα φάσμα επιλογών που μπορείτε να διερευνήσετε για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη βελτίωση των οικονομικών όρων ή την εύρεση επιχειρηματικών χαμηλότοκων δανείων. Ένας κύριος παράγοντας είναι να διασφαλίσετε ότι έχετε ισχυρή σχέση με την τράπεζα και να εξηγήσετε με σαφήνεια πώς είναι δομημένα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας, καθώς και πώς εξασφαλίζετε έσοδα και προστατεύετε τα περιθώριά σας. Εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι ακολουθείτε πολιτικές σωστής διαχείρισης, ίσως αποκτήσετε ένα πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις σας, καθώς οι δανειστές πραγματοποιούν αξιολογήσεις κινδύνου και είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ασφάλιση πιστώσεων μπορεί να προσθέσει μία ακόμη διάσταση. Μια πολιτική που ενισχύει τη σχέση με τους πελάτες, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης όπου πολλοί είναι νέοι πελάτες της επιχείρησής σας, καταδεικνύει τη σαφή αντίληψη της διαχείρισης κινδύνου, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών μέσων. Η χρήση της ασφάλισης πιστώσεων παρέχει στην επιχείρηση πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, οι οποίες μπορούν να ισχυροποιήσουν τον μελλοντικό προγραμματισμό και τις προβλέψεις σχετικά με τις πωλήσεις.

Οι τράπεζες μπορεί να αντιδράσουν με διάφορους τρόπους σε αυτούς τους δείκτες, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και τις στρατηγικές που ακολουθείτε. Η αύξηση σε μια διευκόλυνση υπερανάληψης, ένα εκ των προτέρων καλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης των απαιτήσεων ή η πρόσβαση σε άλλες διευκολύνσεις θα μπορούσε να υποστηρίξει το επόμενο βήμα σε μια εξαγωγική αγορά ή στην εγχώρια αγορά. Μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο χαμηλότερου πιστωτικού επιτοκίου.

Η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει πολλά οφέλη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την πολιτική αυτού του είδους, επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα μας τώρα και με χαρά θα σας καθοδηγήσει στα βασικά σημεία και θα σας εξηγήσει τα οφέλη για την επιχείρησή σας.

Διαχειριστείτε και αποκτήστε πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης

Ζητηστε μια προσφορα
Οι επικεφαλής και οι κάτοχοι μικρών επιχειρήσεων γνωρίζουν καλά τις δυσκολίες που σχετίζονται με την αναλογία επισφαλών απαιτήσεων/κεφαλαίου και τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Η επιχείρησή σας χρειάζεται ευέλικτη χρηματοδότηση ώστε να μπορείτε να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες στις υφιστάμενες ή σε νέες αγορές. Προτού μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κεφάλαια, οι τράπεζες και οι επενδυτές θα εξετάσουν προσεκτικά την ισχύ της χρηματοοικονομικής σας δομής. Όσο αναπτύσσεστε, νέοι πελάτες θα ελέγχουν την απόδοση και τη σταθερότητα της επιχείρησής σας. Προκειμένου να καθησυχάσετε τους οικονομικούς σας εταίρους και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετη τραπεζική χρηματοδότηση, εξετάστε τις λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων και τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε, όπως η είσπραξη οφειλών. Θα βελτιώσετε την ευελιξία της χρηματοδότησής σας και θα αποδείξετε ότι ακολουθείτε μια αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για κερδοφόρα ανάπτυξη.