Προσοχή: Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε είναι παρωχημένο. Παρακαλούμε όπως συνδεθείτε με πιο σύγχρονα προγράμματα, όπως  Chrome, Firefox ή Microsoft Edge

 
 

REWRITING THE RULES OF THE ECONOMY AFTER THE GLOBAL RESET

“Greece 2.0”: riding the upswing


Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε ένα αποκλειστικό webinar με θέμα τις τελευταίες ενημερώσεις σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις και τις τάσεις της αφερεγγυότητας, καθώς και τις προβλέψεις των ειδικών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελληνική οικονομία και το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για την μετά τον COVID-19 πραγματικότητα.