Εγγυητικές Επιστολές

Ενισχύστε τις εμπορικές συναλλαγές σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη χρήση των Εγγυητικών Επιστολών.

 

Ζητηστε μια προσφορα

 

Τι είναι η Εγγυητική Επιστολή;

 

Η Εγγυητική Επιστολή είναι μια έγγραφη δέσμευση η οποία εκδίδεται από την Euler Hermes για λογαριασμό του Πελάτη (ο Αιτών) υπέρ ενός τρίτου μέρους (ο Δικαιούχος) και η οποία εγγυάται την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων του Πελάτη προς τον Δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Δικαιούχο, τότε η Euler Hermes θα καταβάλει στο Δικαιούχο το ποσό της εγγύησης.

Βασικές κατηγορίες Εγγυητικών Επιστολών

 

Συμμετοχής
Εξασφαλίζει την αξιοπιστία μιας προσφοράς σε έναν διαγωνισμό. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό με Δικαιούχους Δημοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, εγγυάται τη σοβαρότητα της προσφοράς.

Καλής εκτέλεσης
Εξασφαλίζει τη σωστή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο αιτών στα πλάσια ενός συμβολαίου.

Προκαταβολής
Εξασφαλίζει τη σωστή χρήση της προκαταβολής σε σχέση με συγκεκριμένη συμβατική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, η εν λόγω εγγύηση χρησιμοποιείται για επιστροφή των προκαταβολών που καταβλήθηκαν.
 

Πληρωμής
Εξασφαλίζει την καλή πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες που παραδόθηκαν στο πλαίσιο μίας εμπορικής συναλλαγής.

Βασικά οφέλη για την επιχείρησή σας:

 

  • Ενισχυμένη ρευστότητα
  • Πρόσβαση σε διαφορετικούς οργανισμούς παροχής εγγυητικών επιστολών
  • Διευκόλυνση συναλλαγών με προμηθευτές
  • Ολοκλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεων
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
  • Διασφάλιση πιστοληπτικής ικανότητας
  • Βελτιωμένοι όροι συναλλαγών
  • Συνεργασία με την Euler Hermes – Αξιολόγηση ΑΑ από την Standard & Poor’s
Η αξιολόγηση AA που αποδίδεται από την Standard & Poor's εγγυάται μέγιστη ασφάλεια στους πελάτες μας, καθώς και τους δικαιούχους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι Εγγυητικές επιστολές της Euler Hermes είναι ισοδύναμες με αυτές των μεγάλων τραπεζών και σας επιτρέπουν να στηρίξετε οικονομικά την ανάπτυξη της εταιρείας σας.
Επωφεληθείτε από τη διεθνή εμπειρία, το δίκτυο και την τεχνογνωσία μας για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας και να εξασφαλίσετε την αξιοπιστία της επιχείρησής σας.
Ενισχύστε τις εμπορικές συναλλαγές σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη χρήση των Εγγυητικών Επιστολών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΗΛΕΦΩΝΉΣΤΕ ΜΑΣ: +302106900008
Ζητηστε μια προσφορα
Οι συνεργάτες σας ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με την εταιρεία σας. Χάρη στις υπηρεσίες μας, μπορείτε να δημιουργήσετε επιτυχημένες και διαρκείς συνεργασίες με απόλυτη ασφάλεια. Επιλέξτε έναν ανεξάρτητο εγγυητή για τις ευθύνες σας έναντι τρίτων και επωφεληθείτε από τις ασφαλείς λύσεις που εγγυάται η αξιολόγηση AA από την  Standard & Poor's. Οι ειδικοί μας σε όλο τον κόσμο θα θέσουν τις ικανότητές τους στην υπηρεσία σας για να αναλύσουν τους κινδύνους και να προσφέρουν τις εγγυήσεις  που χρειάζεστε για την κάλυψη των συμβατικών απαιτήσεων των συνεργασιών σας. Μπορείτε να βασιστείτε στις υπηρεσίες μας για την παροχή των απαραίτητων εγγυήσεων για την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επιχειρηματικών συνεργατών σας σε όλο τον κόσμο.