Ασφάλιση Πιστώσεων Euler Hermes


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ελέγχουν το αύριο. Αναπτύξτε την επιχείρησή σας αξιοποιώντας τις μοναδικές επιχειρηματικές πληροφορίες που διαθέτουμε.

Επικοινωνηστε μαζι μας

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων;

Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις - δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών -των επιχειρήσεων ώστε να διασφαλίζονται οι ταμειακές ροές τους.

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε, προσδιορίζουμε τη χρηματοοικονομική ευρωστία των πελατών σας και σας ενημερώνουμε, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε τις εμπορικές συναλλαγές με σιγουριά. Σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής των πελατών σας, θα αποζημιωθείτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρείχατε.

Πώς λειτουργεί

 

  • Έλεγχος ευρωστίας του πελάτη: Αναλύουμε την πιστοληπτική ικανότητα και την οικονομική σταθερότητα των πελατών σας.
  • Υπολογισμός πιστωτικού ορίου: Για κάθε πελάτη υπολογίζεται ένα όριο, το οποίο αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό αποζημίωσής σας, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τον πελάτη.
  • Κανονική διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών: Πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές με τους υφιστάμενους πελάτες σας όπως εσείς επιθυμείτε και ο κίνδυνος καλύπτεται έως το καθορισμένο όριο.
  • Ενημερώσεις για τα πιστωτικά όρια: Σας ενημερώνουμε για τυχόν προσαρμογές στα πιστωτικά όρια, καθώς ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν, σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών.
  • Ανάπτυξη εργασιών: Εσείς υποβάλετε αιτήματα για πιστωτικά όρια που αφορούν τους υποψήφιους νέους πελάτες σας. Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι συμφωνούμε ή παρέχουμε εξηγήσεις, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας.
  • Υποβολή ζημίας: Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από έναν πελάτη, μας παρέχετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Εμείς προβαίνουμε σε διερεύνηση και σας αποζημιώνουμε για το ασφαλισμένο ποσό, εφόσον πληρούνται οι όροι της σύμβασης ασφάλισης.
Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το μεταβαλλόμενο ρίσκο του χαρτοφυλακίου πελατών σας. Εντοπίστε και διαχειριστείτε τις παραγγελίες και τις πληρωμές των πελατών σας με μεγαλύτερη σιγουριά.
Οι εμπορικές απαιτήσεις σας προστατεύονται και οι ταμειακές σας ροές και το περιθώριο κέρδους σας εξασφαλίζονται περαιτέρω. Η ισχύς της επιχείρησης θα είναι εμφανής στις τράπεζες, στους ελεγκτές και στους επενδυτές.
Εντοπίστε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης. Αποδεσμεύστε πόρους για να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας με νέους πελάτες και σε νέες αγορές.

  

Παγκόσμιος ηγέτης

70+

 
χώρες παγκοσμίως
Διορατικές προβλέψεις

40 εκ.

 
επιχειρήσεις υπό παρακολούθηση
Σταθερά θεμέλια

ΑΑ

 
Αξιολόγηση από τη Standard & Poor's
Επικοινωνηστε μαζι μας
Τηλεφωνηστε μας
Ο κίνδυνος μη πληρωμής υφίσταται ακόμη και όταν οι πελάτες σας είναι καταξιωμένες επιχειρήσεις. Η ασφάλιση  πιστώσεων καλύπτει τους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους που αποτρέπουν την καταβολή οφειλόμενων χρηματικών ποσών προς εσάς. Αξιοποιήστε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας για να μειώσετε τον αντίκτυπο της αφερεγγυότητας των πελατών σας και να μετριάσετε τους κινδύνους μη πληρωμής . Παρακολουθούμε τη χρηματοοικονομική ευρωστία των πελατών σας και τους αξιολογούμε με βάση το δικό μας σύστημα αξιολόγησης. Θέτετε τα όρια των εμπορικών συναλλαγών για να ελέγχετε το μέγεθος και τη συχνότητα των παραγγελιών που θα αποδέχεστε από νέους ή υφιστάμενους πελάτες.  Μπορείτε να προσαρμόσετε τα όρια των εμπορικών συναλλαγών για να διαχειριστείτε τον πιστωτικό κίνδυνο.  Οι  υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων που παρέχουμε υποστηρίζουν τις δικές σας διαδικασίες και βελτιστοποιούν τα ποσοστά πληρωμών. Οι τραπεζικές και εμπορικές σας σχέσεις μπορούν να βελτιωθούν όταν έχετε προβεί σε ασφάλιση πιστώσεων.