Ασφαλιση πιστωσεων για μεσαιες και μεγαλες επιχειρησεις

Αξιοποιήστε την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, για να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές και τους εισπρακτέους λογαριασμούς σας.

Ζητηστε μια προσφορα

 

Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις;

Περισσότερες από 4 στις 5 καθημερινές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων βασίζονται σε πιστωτικούς όρους. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τους πελάτες σας, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησής σας θα δεχθούν πίεση. Διαθέτετε ήδη έλεγχο πιστωτικού κινδύνου, αλλά χρειάζεστε κάτι περισσότερο. Για απόλυτη σιγουριά, αποκτήστε πρόσβαση στις μοναδικές προβλέψεις μας και στο φάσμα υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων που προσφέρουμε.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ρίσκο του χαρτοφυλακίου πελατών σας. Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας με μεγαλύτερη σιγουριά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι εμπορικές απαιτήσεις σας προστατεύονται και οι ταμειακές σας ροές και το περιθώριο κέρδους σας εξασφαλίζονται περαιτέρω. Η ισχύς της επιχείρησης θα είναι εμφανής στις τράπεζες, στους ελεγκτές και στους επενδυτές.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εντοπίστε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης. Αποδεσμεύστε πόρους, για να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας με νέους πελάτες και σε νέες αγορές.

Ως διευθυντής ή διαχειριστής μιας μεσαίου μεγέθους επιχείρησης, αντιμετωπίζετε την πρόκληση του καθορισμού πιστωτικών όρων τόσο για τους υφιστάμενους όσο και για τους νέους πελάτες σας, καθώς και της διαχείρισης του κινδύνου μη καταβολής. Αυτή η εργασία μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Θέλετε να μειώσετε τον απαιτούμενο χρόνο και μπορείτε να αντιληφθείτε το όφελος που προσφέρουν τα εργαλεία λήψης αποφάσεων που μετριάζουν τον κίνδυνο μη καταβολής όταν στοχεύετε στην ανάπτυξη. σάς παρέχει την υποστήριξη της Euler Hermes, μίας από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο της ασφάλισης πιστώσεων, της εγγυοδοσίας και της κάλυψης έναντι απάτης. Προσφέρουμε ένα φάσμα υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με πολυεθνικές εταιρείες και διαθέτουμε ισχυρή παρουσία ανά τον κόσμο. Η συνεργασία μαζί μας σας παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τους πελάτες σας και τις προοπτικές σας. Με την υποστήριξή μας, μπορείτε να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας με σιγουριά.