ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εξατομικευμένη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, που σας προσφέρει σιγουριά σε έναν σύνθετο κόσμο.

Επικοινωνηστε μαζι μας

 

Η Euler Hermes World Agency είναι μια εξειδικευμένη παγκόσμια ομάδα που εργάζεται συγκεκριμένα για πολυεθνικές εταιρείες και προσφέρει εξατομικευμένες και ευέλικτες λύσεις συνολικής διαχείρισης του κινδύνου. Η διαχείριση του κινδύνου σε μια παγκόσμια αρένα μπορεί να αποτελεί πρόκληση, ενώ η γνώση και η εξειδίκευσή μας σας παρέχουν την απαραίτητη σιγουριά, ώστε να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον.

Οι λύσεις μας

Παγκόσμιο Πρόγραμμα

Παγκόσμιες λύσεις ασφάλισης πιστώσεων για πολυεθνικές εταιρείες

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται οπουδήποτε ανά την υφήλιο. Η εξειδικευμένη ομάδα μας γνωρίζει ότι από τη στιγμή που είστε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η χρηματοοικονομική σας διάρθρωση είναι σύνθετη. Διαμορφώνουμε και διαχειριζόμαστε αξιόπιστα παγκόσμια προγράμματα ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου και συναφείς υπηρεσίες ειδικά για εσάς, εστιάζοντας σε εξειδικευμένα προγράμματα και σε ένα Master Agreement πλαίσιο, το οποίο είναι προσαρμόσιμο σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Υπερβάλλουσα ζημία (XoL)

Προστασία έναντι υπερβάλλουσας ζημίας

Η αξία των διαφοροποιημένων στρατηγικών μετριασμού του κινδύνου είναι ξεκάθαρη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Με τα κατάλληλα εργαλεία, οι υπεύθυνοι διαχείρισης πιστώσεων μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αναφορικά με τον τύπο κινδύνου. Ως συνεργάτης σας στη διαχείριση πιστώσεων, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπερβάλλουσας ζημίας (XOL) καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις υπερβολικών ζημιών. Οι δικοί σας υπολογισμοί θα υποστηρίζονται από τις δικές μας μοναδικές πηγές πληροφόρησης και τα εργαλεία ανάλυσης που διαθέτουμε. Αυτό το προϊόν υποστηρίζει πολυεθνικές εταιρείες με ισχυρές και χρόνιες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να απορροφήσουν μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου.

Κάλυψη συναλλαγών (TCU)

Συναλλαγές μεμονωμένου κινδύνου, πολιτικός κίνδυνος και εξειδικευμένα προϊόντα

Τα μεγάλα έργα εγκυμονούν πολλαπλούς κινδύνους: διακοπή της σύμβασης, μη πληρωμή, κατάσχεση ή πολιτικούς κινδύνους. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης συναλλαγών παρέχει μη ακυρώσιμο όριο (έως 100 εκατομμύρια ευρώ) μέχρι και οκτώ χρόνια, το οποίο θα αποδώσει όλα τα οφέλη μιας περαιτέρω ασφαλούς χρηματοδότησης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές, εξαγωγείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Οι όροι προσαρμόζονται σε κάθε έργο και κάθε σύμβαση, ώστε να έχετε την καταλληλότερη κάλυψη για την υποστήριξη των στόχων σας, περιλαμβάνοντας τόσο συμφωνίες με σύνθετη διάρθρωση όσο και μεμονωμένες συναλλαγές.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη στην υπηρεσία μας. Ως ηγέτης στην παγκόσμια αγορά, διαθέτουμε τους πόρους και την υψηλή εξειδίκευση που απαιτούνται για την παροχή της κατάλληλης υπηρεσίας οπουδήποτε και εάν πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές.

ΕΥΕΛΙΚΤΟ

Παρακολουθείτε τις εξελίξεις στις αγορές σας, τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ παράλληλα εστιάζετε στις ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές.

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ

Έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζεστε οποτεδήποτε και οπουδήποτε με τα ισχυρά online συστήματα και τη διαδικτυακή τεχνολογία που διαθέτουμε.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

Επικοινωνηστε μαζι μας

Κάθε νέα αγορά φέρνει νέες προκλήσεις σε μια πολυεθνική επιχείρηση, με πολλές απειλές για την κερδοφορία σας. Η επιτυχία εξαρτάται από την επιδέξια αναγνώριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των κινδύνων, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία και αξιοποιώντας σύνθετα δεδομένα. Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες με στόχο την υποστήριξη της επιτυχίας σας. Εργαζόμαστε στο πλευρό των πελατών μας, προσφέροντας ένα εύρος λύσεων διαχείρισης κινδύνου. Παρέχουμε στις πολυεθνικές εταιρείες εργαλεία λήψης αποφάσεων και καθοδήγηση σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας. Οι αποκλειστικές πληροφορίες που διαθέτουμε είναι διαθέσιμες για να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, εξυπηρετώντας το σχέδιο ανάπτυξής σας. Κατόπιν, μπορείτε να τις αξιοποιήσετε για να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας και την απόδοσή της επιχείρησής σας.