Päätyvätkö jotkut asiakkaistasi konkurssiin vuonna 2020?

Ainakin sen mahdollisuus on kasvanut. Vuonna 2020 konkurssien määrän ennustetaan kasvavan maailmanlaajuisesti 6 prosentilla. Tämä 6 % kasvu koskee myös esim. Tanskaa, joka on eräs suurimmista markkina-alueistamme, ja kasvu siellä on merkittävästi suurempi kuin esim. Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.

Yrityksesi luottotappioriski riippuu muun muassa toimialasta, asiakkaidesi koosta ja taloudellisesta vakaudesta,Tiia Sirviö, Euler Hermes Suomen Risk Manager kehottaakin entistä suurempaan valppauteen:

“Olemme viime vuosina nähneet esimerkiksi tanskalaisten yritysten konkurssien määrän kasvaneen. Odotamme tämän kehityksen jatkuvan vuonna 2020, koska kasvu hidastuu ja epävarmuus kasvaa maailmanlaajuisesti. Konkurssien määrän odotettu kasvu kannattaa panna merkille yrityksissä. Mitä voit tehdä ehkäistäksesi lisääntyvien konkurssien aiheuttamaa luottotappioriskiä? Voit keskittyä paremmin riskienhallintaan, tiukentaa kauppaehtoja ja hakea asiantuntija-apua sekä mahdollisuuksien mukaan vaatia vakuuksia.”

Maailmanlaajuisen konkurssien kasvun ei tarvitse rajoittaa kansainvälistä kauppaa käyvien vientiyritysten kaupankäyntimahdollisuuksia. Euler Hermesin pohjoismaisen riskijohtajan Kirsten Neergaardin mukaan voit vähentää yrityksesi luottotappioriskejä muutamalla yksinkertaisella varotoimella:

”Global Insolvency Report osoittaa, että jotkut markkina-alueet – esim. Hong Kong, Kiina ja Chile – poikkeavat muista merkittävästi konkurssien määrän voimakkaan kasvun johdosta. Konkursseja odotetaan tulevan monissa muissakin maissa ja myös lähimarkkinoillamme. Nyt sinun kannattaisi tarkistaa tilausten kokoja, maksuehtoja sekä mahdollinen vakuutusturvasi. Jos tarkastelet toimialoja, sinun on – kuten aina – oltava joidenkin alojen kanssa muita varovaisempi. Mutta yleisesti ottaen sinulla on hyvät madollisuudet tehdä hyviä kauppoja vuonna 2020 – kärsimättä luottotappioita. Sinun kannattaa vain perehtyä asiohin ja ja nojautua alan asiantuntijoihin ennen kuin toimit.”

Lue koko raportti tästä ja katso, millä markkinoilla konkurssien määrän odotetaan vähentyvän vuonna 2020

Global Insolvency Outlook 2020