Taloustutkimus

Roolimme Euler Hermes & Allianz taloustutkimuksessa on analysoida tärkeimpiä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia kehityssuuntauksia, jotka muodostavat yritysten tulevaisuuden maailmanlaajuisen liiketoimintaympäristön.

Kaikki taloudelliset julkaisut

Mitä me teemme

Julkaisumme

yli 400

julkaisua vuodessa

Tuemme

yli 15 000

asiakasta, mahdollista asiakasta ja liikekumppania päätöksenteossa

Valvomme ja arvioimme

240

maata ja 18 toimialaa

Toiminnallamme on kolme peruspilaria: maakohtainen riskianalyysi, toimialakohtainen riskianalyysi ja näkemyksiä tärkeimpiin temaattisiin kehityssuuntauksiin mm. kaupankäyntiin, maksukyvyttömyyteen ja maksukäyttäytymiseen liittyen. 

Taloustutkimusjulkaisut

Maakohtainen riskianalyysi

Euler Hermesiin maakohtaisten arvioiden tarkoituksena on analysoida maksuhöiriöiden riskiä kaikissa 240 maassa, joista 70:n tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein. Lopulliseen arvioon sisältyy: keskipitkän aikavälin arvio (AA-D), jolla mitataan taloudellista epävakautta, liiketoimintaympäristön laatua ja poliittisten uhkien riskiä; ja lyhyen aikavälin arvio (1-4), joka keskittyy seuraavan 6-12 kuukauden mittaiseen arvioon makrotaloudellisista riskeistä, jotka ennakoivat rahoitusvirtojen häiriintymisestä aiheutuvaa talouskriisiä.

Toimialakohtainen riskianalyysi

Euler Hermes päivittää myös toimialariskiarvionsa kolmen kuukauden välein. Toimialariskiarvioilla mitataan maksukyvyttömyyden riskiä 18 toimialalla 70 maassa. Arvioissa annetaan näkemys kysynnästä, rahoituksesta ja kilpailuriskeistä kussakin maassa. Arvion tuloksena on 4-portainen riskitaso, jonka ääriarvot ovat matala, eli talouden vakaa perustoiminta ja erittäin myönteiset tai melko hyvät tulevaisuuden näkymät, sekä korkea, eli lähestyvä tai meneillään oleva talouskriisi.

Tietämys

Euler Hermesillä on laaja asiantuntemus temaattisessa tutkimuksessa. Sillä on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen maksuhäiriöindeksi (GII), jolla arvioidaan yritysten maksuhäiriöitä yli 40 maassa. Valvomme myös maksukäyttäytymistä myyntisaamisten kiertoaikaindikaattorillamme (DSO). Lopuksi arvioimme kaupankäyntiin liittyviä aihealueita, digitalisoitumisen astetta sekä yhtiö- ja julkislainsäädännön tulevaisuuden trendejä alueilla kuten liikkuvuus, ympäristö, sosiaalinen kehitys ja hallinto (ESG) ja vakuutukset.

 

Maakohtainen riskikartta

Luokituksillamme arvioidaan tietyn maan yhtiöiden maksuhäiriön riskiä. Luokitus tukee asiakkaitamme tekemään hyvin laskelmoituja päätöksiä kansainälisistä liiketoimiinsa liittyen. Tutkimusmenetelmäämme sisältyy satojen taloudellisten indikaattoreiden analysointi sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti taloudellisten, poliittisten, liiketoiminnallisten, kaupallisten ja rahoitusriskien ymmärtämiseksi.