Taloustutkimus

Roolimme Euler Hermes & Allianz taloustutkimuksessa on olla vahtitornina ja analysoida tärkeimpiä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia kehityssuuntauksia, jotka muodostavat yritysten tulevaisuuden maailmanlaajuisen liiketoimintaympäristön.
Kaikki taloudelliset julkaisut
Julkaisumme

yli 400

julkaisua vuodessa
Tuemme

yli 15 000

asiakasta, mahdollista asiakasta ja liikekumppania päätöksenteossa
Valvomme ja arvioimme

240

maata ja 18 toimialaa
Toiminnallamme on kolme peruspilaria: maakohtainen riskianalyysi, toimialakohtainen riskianalyysi ja näkemyksiä tärkeimpiin temaattisiin kehityssuuntauksiin mm. kaupankäyntiin, maksukyvyttömyyteen ja maksukäyttäytymiseen liittyen. 
Luokituksillamme arvioidaan tietyn maan yhtiöiden maksuhäiriön riskiä. Luokitus tukee asiakkaitamme tekemään hyvin laskelmoituja päätöksiä kansainälisistä liiketoimiinsa liittyen. Tutkimusmenetelmäämme sisältyy satojen taloudellisten indikaattoreiden analysointi sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti taloudellisten, poliittisten, liiketoiminnallisten, kaupallisten ja rahoitusriskien ymmärtämiseksi.
Kaikissa taloudellisissa julkaisuissa
Huolehdi myyntisaamisistasi