Yrittäjien ja yritysten omistajien on syytä valmistautua siihen, että koronavirus langettaa synkkiä varjoja talousnäkymiin myös tulevaisuudessa.

Tämä on keskeinen johtopäätös maailmantalouden tilaa käsittelevässä taloustutkimuksessa, joka perustuu Euler Hermesin keräämiin ja analysoimiin maailmanlaajuisiin tietoihin.

Projektia luotsannut Ana Boata, Euler Hermesin makrotaloustutkimuksen päällikkö, ottaa tässä artikkelissa kantaa seuraaviin asioihin:

  • Talouden tila eri sektoreilla, teollisuudenaloilla ja toimialoilla
  • Kuluttajien luottamus talouteen
  • Konkurssien kehitys paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Talouden elpyminen hidastuu

Vaikka talouden elpyminen on ollut ennakoitua voimakkaampaa ja positiivisempaa kevään sulkutoimenpiteiden jälkeen, nousujohteisuus hiipuu tämän vuoden viimeisellä ja ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, Euler Hermesin talousanalyysi osoittaa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että tartuntatapaukset lisääntyivät jälleen kesän lopulla.

"Tämä tarkoittaa, että rajoituksia lisätään. Yritysten on hyväksyttävä, että ainakin ensi vuonna liiketoimintaa harjoitetaan riskialttiilla markkinoilla, joissa strategiat ja rajoitukset muuttuvat sitä mukaa, kun tartuntojen määrä nousee ja laskee", Ana Boata sanoo.

Toisin sanoen yritysten ei kannata odottaa rajoitusten tasaantumista vaan valmistautua lyhyen aikavälin muuttuviin strategioihin, kun maat avaavat rajojaan vain sulkeakseen ne jälleen tartuntatapausten lisääntyessä.

Useimmat talouden sektorit kriisitilassa koko ensi vuoden

Euler Hermesin arvion mukaan lyhyen aikavälin strategioilla pelaaminen jatkuu vuoteen 2022 saakka. Hallitusten tavoitteena on löytää tasapaino rajoitusten ja talouden hyvinvoinnin välillä, mutta tietyt alat tulevat kärsimään. Maailmanlaajuisesti suurin osa toimialoista saavuttaa kriisiä edeltävän tason vasta vuoden 2021 jälkeen, esimerkiksi kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja rakennusteollisuus.
 

 

Suomessa tuotantosektorin negatiivinen kehitys jatkuu – laskusuunta tosin alkoi jo ennen koronaviruspandemiaa. Ruotsissa ja Tanskassa tuotantosektori on sitä vastoin jo kasvualueella niin määrien kuin uusien tilaustenkin osalta, ja Norjassa tuotanto jatkaa kasvuaan.

Kuluttajien luottamus talouteen on kriisissä

Yleisesti maailmantaloudessa on tällä hetkellä haasteita. Euler Hermes arvioi, että maailman bruttokansantuotteen kasvu putoaa 4,7 prosentilla vuonna 2021. Kiinan BKT:n kasvu kuitenkin jatkuu ja edesauttaa talouden elpymistä. Yhdysvallat on arvion mukaan ensimmäinen maa, jonka talous palautuu kriisiä edeltävälle tasolle vuoden 2021 aikana. Euroopassa näkymät ovat toiset.

"Eurooppa pitää perää vuoteen 2022 saakka, vaikka Saksan ja Alankomaiden taloudet elpyvät nopeammin kuin Espanjan, Italian ja Ison-Britannian taloudet", Ana Boata sanoo.

Maailmantalouden haasteet heijastuvat myös kuluttajien luottamukseen. Esimerkiksi pohjoismaalaiset kuluttajat ovat huolissaan työttömyyden lisääntymisestä, mikä näkyy myös heidän ostohaluissaan. Pohjoismaiset kotitaloudet ovat siis säästökuurilla, mikä on yleistä epävakaina aikoina.
 
"Kuluttajien luottamus talouteen on kriisissä. Tämä on hieman huolestuttavaa, sillä luottamus on avain talouden elpymiseen", Ana Boata selittää.

Sama suuntaus näkyy yrittäjien keskuudessa, sillä kevään sulkutoimenpiteet hillitsevät edelleen yritysten investointihalukkuutta. Suuri osa rahasta, jota markkinoille syötetään valtion tukipakettien kautta, päätyy pankkiin.

"Yritykset noudattavat ”odota ja katso” -linjaa. Se on selkeä merkki siitä, että talouteen ei luoteta", Ana Boata summaa.

Konkurssien määrä nousee tuntuvasti

Luottamuksen puutteelle on perusteita, kun katsotaan tarkemmin konkurssien kehitysennustetta.

Euler Hermes seuraa päivittäin konkurssien kehitystä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti ja ennustaa, että konkurssien määrä nousee maailmanlaajuisesti 31 prosenttia vuoden 2021 aikana verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Isossa-Britanniassa konkurssien määrä kasvaa 36 prosenttia, kun taas Saksan markkinoiden tilanne on hieman parempi ja vastaava luku on 11 prosenttia.

Yhdysvalloissa konkurssit lisääntyvät 65 prosenttia ja Kiinassa 24 prosenttia, Euler Hermes arvioi.

"Nähtävissä on suuria eroja maanosien välillä, ja Yhdysvalloissa konkursseja koetaan enemmän kuin Kiinassa. Kaikissa Pohjoismaissa on odotettavissa kaksinumeroisia prosenttilukuja, mitä tulee konkurssien määrän kasvuun”, Ana Boata ennustaa.

Konkurssien kehitys Pohjoismaissa (vuoden 2021 ennuste verrattuna vuoteen 2019):

  • Suomi 29 %
  • Tanska 22 %
  • Norja 18 %
  • Ruotsi 17 %

Paluu normaalitilaan vuonna 2022

Mitä tulee markkinakehityksen tarkempaan tarkasteluun, Euler Hermes arvioi, että erityisesti kehittyvillä markkinoilla toimiminen tulee olemaan jatkossa hankalaa. Kiinaan suuntautuvasta viennistä riippuvat kehittyvät markkinat seuraavat Kiinan kehitystä, mutta pienellä viiveellä.

Muilla kehittyvillä markkinoilla taantuma on syvempi ja elpyminen hitaampaa.

Lyhyen aikavälin toimenpiteiden ansiosta Saksa, Yhdysvallat ja Kiina elpyvät nopeammin, kun taas Ranskan talouden elpyminen vie pidempään johtuen rakenteellisemmista, pitkän tähtäimen uudistuksista.

Pohjoismaissa talouden korjaamiseksi voidaan tehdä vielä paljon.

"Pohjoismaissa taantuma on ollut pienempi, mutta kasvavan epävarmuuden ja ilmoitettujen tukitoimien perusteella voitaisiin tehdä vielä enemmän, erityisesti rahatalouden puolella", Ana Boata sanoo.

Paluu normaaliin on kuitenkin vielä kaukana tulevaisuudessa. Euler Hermes arvioi, että rokotusohjelmat saadaan valmiiksi vuoden 2022 puolivälissä. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan rokote saadaan jaettua maailmanlaajuisesti vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vuonna 2022 rajoitusten arvioidaan laskevan minimiin ja vähintään 80 prosenttia maailman bruttokansantuotteista palautuu takaisin kriisiä edeltävälle tasolle.