Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Onko sinulla maksunsa laiminlyöviä asiakkaita?

Yksikin suurehko asiakkaasi maksamatta jättämä lasku saattaa johtaa yrityksesi konkurssiin. Tutustu tyypillisiin yrityksen maksuvaikeuksista kertoviin hälytysmerkkeihin.