PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

„Allianz Group“ narė „Euler Hermes“ yra pirmaujanti pasaulyje prekinio kredito draudimo sprendimų teikėja, turinti padalinių ir susijusių bendrovių visoje Europoje ir pasaulyje. „Euler Hermes“ teikia verslui („B2B“) finansinius produktus ir paslaugas, padedančias klientams visame pasaulyje saugiai prekiauti ir plėtoti savo verslą. 

 

Šis privatumo pareiškimas skirtas šiam juridiniam asmeniui:

Euler Hermes Lietuva, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Mannerheimintie 105
FI-00280 Helsinki

(“Euler Hermes”, “mes ir visos šios įvardžio formos bei numanomi kreipiniai)

 

„Euler Hermes“ rūpinasi asmens duomenimis. Šiame privatumo pareiškime paaiškinama, kokios rūšies asmens duomenis apie Jus, kaip ir kodėl renkame ir kaip ilgai jie laikomi. Mes taip pat paaiškiname Jūsų teisę gauti, pataisyti arba uždrausti apdoroti šiuos duomenis (įskaitant pareikalavimą juos pašalinti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus).

Prašome atidžiai perskaityti šį pareiškimą. Jeigu turėtumėte kokių nors klausimų, kreipkitės į mus privacy.fi@eulerhermes.com.

1. Bendroji informacija 

1.1 Šis skyrius skirtas klientams, brokeriams, atstovams ir trečiosioms šalims, taip pat asmenims, kurie tiesiog lankosi mūsų svetainėse. 
 

1.2 Ar „Euler Hermes“ yra „duomenų valdytoja“? Ką tai reiškia? 
 
Taip „Euler Hermes“ yra „duomenų valdytoja“, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose (konkrečiau, ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente). Tai reiškia kad „Euler Hermes“ yra juridinis asmuo, valdantis savo renkamus asmens duomenis ir pagal teisės aktus privalo pasirūpinti taisyklėmis, procesais ir procedūromis šiems duomenims apsaugoti ir ginti teises asmenų, iš kurių šie duomenys surinkti.
 

1.3 Kokio pobūdžio asmens duomenis „Euler Hermes“ renka iš Jūsų?

Atsižvelgiant į tai, kokią informaciją teikiate ir kokias parinktis pasirenkate, „Euler Hermes“ gali rinkti tokių kategorijų asmens duomenis apie Jus:

 • Duomenys, kuriuos teikiate mums, pvz., kai registruojatės mūsų paslaugoms, pvz., Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, darbo pareigos, bendrovės pavadinimas. 

 • Jeigu lankotės mūsų svetainėje, mes renkame informaciją apie Jus naudodamiesi slapukais. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, laikomas Jūsų įrenginyje, pagal kurį galime vėl atpažinti Jūsų naršyklę, kai grįžtate į mūsų svetainę. Slapukus naudojame, kad teiktume Jums patogią, saugią ir veiksmingą svetainę ir pritaikytume savo paslaugas prie Jūsų poreikių ir interesų, pvz., individualizuodami Jūsų naršyklės funkcijas arba teikdami (trečiųjų šalių) Jums skirtą reklamą. Išsamesnė informacija apie slapukus, pateikiama tolimesniame slapukams skirtame skyriuje (2.2).

 • Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių (pvz., informacijos paslaugų teikėjų) arba viešai prieinamų šaltinių (pvz., komercinių registrų). 


1.4 Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu „Euler Hermes“ naudoja Jūsų asmens duomenis?

Mes naudojame Jūsų duomenis remdamiesi

 • Jūsų sutikimu, kad 
  o teiktume, palaikytume, tobulintume ir plėtotume savo paslaugas ir pritaikytume jas prie Jūsų poreikių ir interesų (pvz., siūlytume Jums individualizuotą reklamą);
  o bendrautume su Jumis;
  o parengtume ir palaikytume Jūsų vartotojo paskyras, techninei paramai ar kitais susijusiais tikslais;

 • parengtume ir (arba) vykdytume sutartį su Jumis, kad
  o rengtume pasiūlymus dėl vieno iš mūsų produktų, teiktume Jums savo paslaugas ir vykdytume abipusius įsipareigojimus pagal sutartį;
  o set up and maintain your user accounts, for technical support or for other related purposes

 • savo teisėtais interesais, kad
  o teiktume, palaikytume, tobulintume ir plėtotume savo paslaugas ir pritaikytume jas prie Jūsų poreikių ir interesų (pvz., siūlytume Jums individualizuotą reklamą);
  o didintume „Euler Hermes“ IT sistemų saugumą visų mūsų vartotojų naudai;
  o bendrautume su Jumis;

 • laikydamiesi teisinių įsipareigojimų, kad
   o vykdytume teisėsaugos reikalavimų arba pateikimo procedūrų, arba kaip reikalaujama ar leidžiama galiojančiais įstatymais, teismo nurodymais, vyriausybės reglamentais arba valstybinių institucijų, kai būtina atlikti tyrimą, užkirsti kelią arba imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos, įtariamo klastojimo, aplinkybių, susijusių su galima grėsme bet kurio asmens saugumui arba mūsų taisyklių bei nuostatų pažeidimu ir

Jeigu naudojame Jūsų duomenis kokiais nors kitais tikslais nei aprašyti šiose taisyklėse, informuosime Jus apie tokį kitą tikslą ir gausime Jūsų sutikimą, jeigu reikia.


1.5 Kur bus apdorojami Jūsų asmens duomenys? 
 
„Euler Hermes“ surinkti asmens duomenys gali būti apdorojami tiek Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jų ribų, visuomet taikant sutartinius apribojimus dėl konfidencialumo ir saugumo, bei laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų. Mes neatskleisime Jūsų asmens duomenų šalims, kurios nėra įgaliotos jų apdoroti.

Atkreipkite dėmesį, kad ES / EEE valstybėse narėse ir kitose šalyse galioja skirtingi asmens duomenų apsaugos teisės aktai. Kai Jūsų asmens duomenys perduodami iš Jūsų šalies į kitą šalį, pastarosios asmens duomenų apsaugos įstatymai ir taisyklės gali skirtis (arba būti mažiau saugūs) nuo Jūsų gyvenamos šalies. Pavyzdžiui, įvairiose šalyse gali skirtis aplinkybės, kuriomis teisėsauga gali gauti asmens duomenis. 

Kai perduodame Jūsų asmens duomenis apdoroti už EEE ribų, mes taikysime veiksmingus perdavimo mechanizmus (pvz., ES Standartines sutarčių nuostatas arba Privalomąsias bendrovių taisykles), kad užtikrintume pakankamą duomenų apsaugos lygį.

1.6 Kiek ilgai laikysime Jūsų asmens duomenis? 

Mes nelaikysime Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei būtina pasiekti tikslus, kuriais jie buvo surinkti arba įvykdyti teisinius įsipareigojimus, arba leidžiama teisės aktais, pvz., gintis nuo ieškinių. Po to Jūsų asmens duomenis pašalinsime. Konkretus išlaikymo laikotarpis priklauso nuo asmens duomenų tipo ir jų apdorojimo tikslo.  


1.7 Kokios Jūsų teisės savo asmens duomenų atžvilgiu?  

Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus, turite teisę:

 • gauti apie Jus turimus asmens duomenis, įskaitant tokią informaciją, kaip, pvz., duomenų šaltinis ir kategorijos, apdorojimo tikslai, gavėjai (arba jų kategorijos) ir atitinkamas išlaikymo laikotarpis;
 • prašyti atnaujinti arba pataisyti Jūsų asmens duomenis, kad jie visada būtų tikslūs;
 • gauti savo asmens duomenis elektroniniu formatu sau arba kitam duomenų valdytojui;
 • prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie nebereikalingi tam tikslui, kuriuo buvo surinkti arba kitaip apdorojami;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų apdorojimą tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai užginčijote savo asmens duomenų tikslumą, tam tikram laikotarpiui, kad galėtume patikrinti jų tikslumą;
 • uždrausti Jūsų asmens duomenų apdorojimą dėl tam tikrų priežasčių, susijusių su konkrečiomis aplinkybėmis, kurios yra svarbesnės už mūsų įtikinamą teisinį apdorojimo pagrindą, ir
 • bet kada atsiimti savo sutikimą, kai Jūsų asmens duomenys apdorojami su Jūsų sutikimu, nepakenkiant apdorojimo teisėtumui, remiantis sutikimu prieš jo atsiėmimą arba esant kitam Jūsų duomenų apdorojimo teisiniam pagrindui (pvz., svarbesni teisėti interesai);
 • pateikti skundą duomenų valdytojui ir (arba) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.
 • Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipęsi į mus ir pateikdami savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, taip pat savo prašymo tikslą.
      -> Data Subject Access Request Form

2. Interneto svetainės 

2.1 Kaip „Euler Hermes“ renka Jūsų duomenis?

Savo svetainėje „Euler Hermes“ renka tik tuos asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikiate interneto formose arba kitaip leidžiate mums rinkti pagal slapukų parinktis, pasirinktas pirmąsyk patekus į mūsų tinklalapį. Turite teisę bet kada atsiimti savo sutikimą ir tokiu atveju mes nustosime apdoroti šioje svetainėje surinktus Jūsų duomenis. Savo sutikimą galite atsiimti.

2.2 Slapukai  

Slapukas yra mažas duomenų rinkinys, laikomas Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kad interneto svetainė galėtų „prisiminti“ Jūsų veiksmus arba parinktis. Slapukus naudojame, kad užtikrintume tinkamą mūsų svetainės veikimą ir pagerintume Jūsų prieigą prie jos, rinkdami informaciją apie Jūsų įrenginį ir parinktis (pvz., Jūsų įrenginį ir naršyklę). Be to, renkame informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų ir mūsų partnerių paslaugomis, pvz., reklamos paslaugomis. Iš principo mūsų svetainėmis galite naudotis be slapukų. Jeigu norite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis pilnai ir patogiai, turėtumėte priimti šiuos slapukus. Savo slapukų nuostatas bet kada pakeisti, pvz., atsiimti savo sutikimą, galite.

Slapukai būna įvairių tipų:
(a) Seanso slapukai (arba laikinieji slapukai)

Seanso slapukuose mes galime įrašyti Jūsų veiksmus naršyklės seanso metu (pvz., Jūsų prisijungimo duomenis). Seanso slapukai pašalinami Jums uždarius naršyklę arba išėjus iš mūsų svetainės. 

(b) Nuolatiniai slapukai (arba sekimo slapukai)

Nuolatiniai slapukai Jūsų įrenginyje išlieka tarp naršyklės seansų. Šie slapukai mums padeda prisiminti Jūsų parinktis ar veiksmus kiekvienąsyk, kai lankotės mūsų svetainėje, iki slapukai baigia galioti. Šiais slapukais taip pat naudojamasi Jūsų prisijungimui mūsų svetainėje išlaikyti. Kai tik slapukas pašalinamas, turite iš naujo įvesti savo prisijungimo duomenis. 

(c) Trečiųjų šalių slapukai

Šiuos slapukus nustato trečiosios šalys, atskirai nuo mūsų svetainės, pvz., kad teiktų reklamą, pvz., trečiųjų šalių produktų reklamjuostes arba socialinių tinklų mygtukus.

Savo svetainėje naudojame šiuos slapukus: 

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Laikymo trukmė

Slapuko tipas

GA

„Google Analytics“ slapukai vartotojams atskirti

2 metai

Trečiųjų šalių slapukai

Marketo

„Marketo“ slapukai vartotojams atskirti

2 metai

Trečiųjų šalių slapukai

 

3. Trečiosios šalys

Teikdami savo klientams prekinio kredito sprendimus, mes galime rinkti informaciją apie Jus ir Jūsų bendrovę, kad įvertintume ir stebėtume savo pačių riziką ir surinktume skolas. Informaciją renkame iš trečiųjų šalių arba viešai prieinamos informacijos. Be to, galime rinkti informaciją, kurią tiesiogiai mums atskleidžiate. Mes renkame informaciją apie:

 • Komercinius subjektus: verslo sektorius, pavadinimas, atstovų (pvz., direktorių, valdybos narių) vardai bei pavardės ir informacija apie Jūsų mokumą (pvz., mokėjimo ir rizikos incidentai)
 • privačius verslo asmenis ar kitus panašios formos verslus: pavadinimas, el. pašto adresas, adresas, verslo sektorius, teisinė forma, atstovų (pvz., direktorių) vardai bei pavardės ir informacija apie Jūsų mokumą (pvz., mokėjimo ir rizikos incidentai)

4. Kaip galite su mumis susisiekti? 

Jeigu turėtumėte kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų, galite kreiptis į mus privacy.fi@eulerhermes.com.

5. Kaip dažnai atnaujiname šį privatumo pareiškimą? 

Mes reguliariai patikriname šį privatumo pareiškimą ir kartais jį keičiame. Pasirūpinsime čia pateikti naujausią jo versiją, o jeigu būtų reikšmingų pakeitimų galime Jums pranešti ir tiesiogiai (pvz., el. paštu). Šis privatumo pareiškimas paskutinį kartą atnaujintas 31.03.2018.