Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

„Allianz Group“ narė „Euler Hermes“ yra pirmaujanti pasaulyje komercinių kreditų draudimo sprendimų teikėja, turinti padalinių ir susijusių bendrovių visoje Europoje ir pasaulyje. „Euler Hermes“ teikia bendrovių tarpusavio sandorių („B2B“) draudimo produktus ir paslaugas, padedančias klientams visame pasaulyje saugiai prekiauti ir plėtoti verslą.

Šis privatumo pranešimas skirtas šiam juridiniam asmeniui:

Euler Hermes Lietuva, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Konepajankuja 1
FI-00510 Helsinki

(“Euler Hermes”, “mes ir visos šios įvardžio formos bei numanomi kreipiniai)„Euler Hermes“ svarbus  Jūsų privatumas ir mes norime, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės patogiai. Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kokios rūšies asmens duomenis apie Jus, kaip ir kodėl renkame ir kaip ilgai jie saugojami. Mes taip pat paaiškiname Jūsų teisę susipažinti su šiais duomenimis, juos taisyti arba neleisti jų tvarkyti (įskaitant prašymą juos ištrinti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus).

Šio privatumo pranešimo sąlygoms galioja bet kokios papildomos nuostatos, atsakomybės atsisakymai ir kitos sutarčių sąlygos, dėl kurių susitarėte su „Euler Hermes“, pvz., kliento privatumo pareiškimai arba pranešimai, ir bet kokie galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Prašome atidžiai perskaityti šį pranešimą. Jeigu turėtumėte kokių nors klausimų, pašome kreiptis į mus privacy.fi@eulerhermes.com.

 

1. Bendroji informacija  

1.1 Šis skyrius skirtas klientams, brokeriams, atstovams ir trečiosioms šalims, taip pat asmenims, kurie tiesiog lankosi mūsų svetainėse.  

1.2 Ar „Euler Hermes“ yra „duomenų valdytoja“? Ką tai reiškia?
 
Taip „Euler Hermes“ yra „duomenų valdytoja“, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose (konkrečiau, ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente). Tai reiškia kad „Euler Hermes“ yra juridinis asmuo, valdantis jos renkamus asmens duomenis ir pagal teisės aktus privalo patvirtinti taisykles, procesus ir procedūras tokiems duomenims apsaugoti ir ginti asmenų, kurių duomenys renkami, teises.

1.3 Kokio pobūdžio Jūsų asmens duomenis „Euler Hermes“ renka?

Atsižvelgiant į tai, kokią informaciją teikiate ir kokias parinktis pasirenkate, „Euler Hermes“ gali rinkti tokių kategorijų asmens duomenis apie Jus:

 • Duomenys, kuriuos teikiate mums, pvz., kai registruojatės mūsų paslaugoms, asmeninė ė informacija pvz., Jūsų vardas, pavardė, lytis, el. pašto adresas, telefono numeris, darbo pareigos arba bendrovės pavadinimas.
 • Kai lankotės mūsų svetainėje, mūsų interneto serveris automatiškai įrašo šiuos duomenis apie Jūsų apsilankymą:
  o   IP adresas;
  o   svetainė, iš kurios pas mus apsilankėte;
  o   naudojamos naršyklės programinės įrangos tipas;
  o   „Euler Hermes“ svetainės puslapiai, kuriuose lankėtės, ir
  o   Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje data ir trukmė
 • Jeigu lankotės mūsų svetainėje, mes renkame informaciją apie Jus naudodamiesi slapukais. Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, laikomas Jūsų įrenginyje, pagal kurį galime vėl atpažinti Jūsų naršyklę, kai grįžtate į mūsų svetainę. Slapukus naudojame, kad teiktume Jums patogią, saugią ir veiksmingą svetainę, pritaikydami savo paslaugas prie Jūsų poreikių ir interesų, pvz., individualizuodami Jūsų naršyklės funkcijas arba teikdami (trečiųjų šalių) Jums skirtą reklamą. Jeigu norite daugiau sužinoti apie slapukus, eikite į tolesnį slapukams skirtą skyrių (2.2).
 • Asmens duomenis, kuriuos gauname iš trečiųjų šalių (pvz., informacijos paslaugų teikėjų) arba viešai prieinamų šaltinių (pvz., komercinių registrų) tvarkome toliau nurodytais tikslais

1.4 Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu „Euler Hermes“ naudoja Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis toliau nurodytais tikslais naudojame remdamiesi

 • Jūsų sutikimu, kad
  o teiktume, palaikytume, tobulintume ir plėtotume savo paslaugas ir pritaikytume jas prie Jūsų poreikių ir interesų (pvz., siūlytume Jums individualizuotą reklamą);
  o bendrautume su Jumis;
  o informuotume ir patartume Jums dėl „Euler Hermes“ produktų (pvz., siųsdami Jums reklaminius pranešimus);
  o vykdytume tyrimus ir mūsų verslo santykių analizę;
 • parengtume ir (arba) vykdytume sutartį su Jumis, kad
  o rengtume pasiūlymus dėl vieno iš mūsų produktų, teiktume Jums savo paslaugas ir vykdytume abipusius įsipareigojimus pagal sutartį;
  o parengtume ir palaikytume Jūsų vartotojo paskyras, techninei paramai ar kitais susijusiais tikslais;
 • savo teisėtais interesais, kad
  o vykdytume technininį „Euler Hermes“ svetainės administravimą, tyrimus ir plėtrą;
  o teiktume, palaikytume, tobulintume ir plėtotume savo paslaugas ir pritaikytume jas prie Jūsų poreikių ir interesų (pvz., siūlytume Jums individualizuotą reklamą);
  o aptiktume sukčiavimo bandymus ir užkirstume jam kelią;
  o   didintume „Euler Hermes“ IT sistemų saugumą visų mūsų vartotojų naudai;
  o bendrautume su Jumis;
 • laikydamiesi teisinių įsipareigojimų, kad
  o vykdytume teisėsaugos reikalavimų arba pateikimo procedūrų, arba kaip reikalaujama ar leidžiama galiojančiais įstatymais, teismo nurodymais, vyriausybės reglamentais arba valstybinių institucijų, kai būtina atlikti tyrimą, užkirsti kelią arba imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos, įtariamo klastojimo, aplinkybių, susijusių su galima grėsme bet kurio asmens saugumui arba mūsų taisyklių bei nuostatų pažeidimu ir

Jeigu naudojame Jūsų duomenis kokiais nors kitais tikslais nei aprašyti šiose taisyklėse, informuosime Jus apie tokį kitą tikslą ir, jeigu reikia, gausime Jūsų sutikimą.


1.5 Kur bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
 
„Euler Hermes“ surinkti asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek už jų ribų, visuomet taikant sutartinius apribojimus dėl konfidencialumo ir saugumo, bei laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų. Mes neatskleisime Jūsų asmens duomenų šalims, kurios nėra įgaliotos jų tvarkyti.

Atkreipkite dėmesį, kad ES / EEE valstybėse narėse ir kitose šalyse galioja skirtingi asmens duomenų apsaugos teisės aktai. Kai Jūsų asmens duomenys perduodami iš Jūsų šalies į kitą šalį, pastarosios asmens duomenų apsaugos įstatymai ir taisyklės gali skirtis (arba būti mažiau saugūs) nuo Jūsų gyvenamos šalies. Pavyzdžiui, įvairiose šalyse gali skirtis aplinkybės, kuriomis teisėsauga gali gauti asmens duomenis.

Kai perduodame Jūsų asmens duomenis apdoroti už EEE ribų, mes taikysime veiksmingus perdavimo mechanizmus (pvz., ES Standartines sutarčių nuostatas arba Privalomąsias bendrovių taisykles), kad užtikrintume pakankamą duomenų apsaugos lygį.


1.6 Kas turės prieigą prie asmens duomenų, renkamų per „Euler Hermes“ svetainę?

Mes užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi su pirmiau nurodytais tikslais suderinamu būdu. Nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti šioms trečiosioms šalims duomenų valdytojoms:

 • kitos „Euler Hermes“ grupės bendrovės;
 • įgaliotieji atstovai ir trečiosios šalys paslaugų teikėjos.

Nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenimis galime dalytis ir su šiomis šalimis, kurios mūsų nurodymu veikia kaip duomenų tvarkytojai:

 • kitos „Euler Hermes“ grupės bendrovės;
 • įgaliotieji atstovai, paslaugų teikėjai ir tyrimų analizė tarnybos, bei 
 • koordinatoriai, konsultantai arba ekspertai atsakingi už komunikaciją ir „Euler Hermes“ remiamus renginius.

Galiausiai, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tokioms šalims:

 • teisėsaugos institucijos, vyriausybės ir priežiūros institucijos, vykdydami teisinius ir priežiūros institucijų įpareigojimus.


1.7 Kiek ilgai saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei būtina pasiekti tikslus, kuriais jie buvo surinkti arba įvykdyti teisinius įsipareigojimus, arba leidžiama teisės aktais, pvz., gintis nuo ieškinių. Po to Jūsų asmens duomenis pašalinsime. Konkretus saugojimo laikotarpis priklauso nuo asmens duomenų tipo ir jų tvarkymo tikslo.

1.8 Kokios Jūsų teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu?

Jeigu leidžiama pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus, turite teisę:

 • susipažinti su apie Jus turimais duomenimis, įskaitant tokią informaciją, kaip, pvz., duomenų šaltinis ir kategorijos, tvarkymo tikslai, gavėjai (arba jų kategorijos) ir atitinkamas saugojimo laikotarpis;
 • prašyti atnaujinti arba pataisyti Jūsų asmens duomenis, kad jie visada būtų tikslūs;
 • gauti savo asmens duomenis elektroniniu formatu sau arba kitam duomenų valdytojui; prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie nebereikalingi tam tikslui, kuriuo buvo surinkti arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai užginčijote savo asmens duomenų tikslumą, tam tikram laikotarpiui, kad galėtume patikrinti jų tikslumą;
 • uždrausti Jūsų asmens duomenų tvarkymą dėl tam tikrų priežasčių, susijusių su konkrečiomis aplinkybėmis, kurios yra svarbesnės už mūsų įtikinamą teisinį apdorojimo pagrindą, ir
 • bet kada atsiimti savo sutikimą, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu, nepakenkiant tvarkymo teisėtumui remiantis sutikimu prieš jo atsiėmimą arba esant kitam Jūsų duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui (pvz., svarbesni teisėti interesai);
 • pateikti skundą duomenų valdytojui ir (arba) atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.
 • Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipęsi į mus ir pateikdami savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, taip pat savo prašymo tikslą. Data Subject Access Request Form

 

2. Interneto svetainės

2.1 Kaip „Euler Hermes“ renka Jūsų duomenis?

Savo svetainėje „Euler Hermes“ renka tik tuos asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikiate interneto formose arba kitaip leidžiate mums rinkti pagal slapukų parinktis, pasirinktas pirmąsyk patekus į mūsų svetainę. Turite teisę bet kada atsiimti savo sutikimą ir tokiu atveju mes nustosime tvarkyti šioje svetainėje surinktus Jūsų duomenis.

2.2 Slapukai

Slapukas yra mažas duomenų rinkinys, laikomas Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kad interneto svetainė galėtų „prisiminti“ Jūsų veiksmus arba parinktis. Slapukus naudojame, kad užtikrintume tinkamą mūsų svetainės veikimą ir pagerintume Jūsų prieigą prie jos, rinkdami informaciją apie Jūsų įrenginį ir parinktis (pvz., Jūsų įrenginį ir naršyklę). Be to, renkame informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų ir mūsų partnerių paslaugomis, pvz., reklamos paslaugomis. Iš principo mūsų svetainėmis galite naudotis be slapukų. Jeigu norite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis ir patogiai, turėtumėte priimti šiuos slapukus. Savo slapukų nuostatas bet kada pakeisti, pvz., atsiimti savo sutikimą, galite.

Slapukai būna įvairių tipų:
(a) Seanso slapukai (arba laikinieji slapukai)

Seanso slapukuose mes galime įrašyti Jūsų veiksmus naršyklės seanso metu (pvz., Jūsų prisijungimo duomenis). Seanso slapukai pašalinami Jums užvėrus naršyklę arba išėjus iš mūsų svetainės.

(b) Nuolatiniai slapukai (arba sekimo slapukai)

Nuolatiniai slapukai Jūsų įrenginyje išlieka tarp naršyklės seansų. Šie slapukai mums padeda prisiminti Jūsų parinktis ar veiksmus kiekvieną kartą Jums lankantis mūsų svetainėje, iki slapukai baigia galioti. Šiais slapukais taip pat naudojamasi Jūsų prisijungimui mūsų svetainėje išlaikyti. Kai tik slapukas pašalinamas, turite iš naujo įvesti savo prisijungimo duomenis.

(c) Trečiųjų šalių slapukai

Šiuos slapukus nustato trečiosios šalys, atskirai nuo mūsų svetainės, pvz., kad teiktų reklamą, pvz., trečiųjų šalių produktų reklamjuostes arba socialinių tinklų mygtukus.


Savo svetainėje naudojame šiuos slapukus:


3. Trečiosios šalys

Teikdami savo klientams komercinių kreditų sprendimus mes galime rinkti informaciją apie Jus ir Jūsų bendrovę, kad įvertintume ir stebėtume savo pačių riziką ir surinktume skolas. Informaciją renkame iš trečiųjų šalių arba viešai prieinamos informacijos. Be to, galime rinkti informaciją, kurią tiesiogiai mums atskleidžiate. Mes renkame informaciją apie:

 • Komercinius subjektus: verslo sektorius, pavadinimas, atstovų (pvz., direktorių, valdybos narių) vardai bei pavardės ir informacija apie Jūsų mokumą (pvz., mokėjimo ir rizikos incidentai)
 • Individualius prekiautojus ar kitas uždarojo tipo bendroves: pavadinimas, el. pašto adresas, adresas, verslo sektorius, teisinė forma, atstovų (pvz., direktorių) vardai bei pavardės ir informacija apie Jūsų mokumą (pvz., mokėjimo ir rizikos incidentai)

4. Kaip galite su mumis susisiekti?  

Jeigu turėtumėte kokių nors klausimų dėl Jūsų asmens duomenų, galite kreiptis į mus privacy.fi@eulerhermes.com.

5. Kaip „Euler Hermes“ svetainėje naudojami socialinių tinklų papildiniai (plug-ins)?

„Euler Hermes“ svetainėje naudojami šie socialinių tinklų papildiniai (plug-ins):

 • „Facebook“ mygtukas „Dalytis“, įdiegtas „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, JAV;
 • Mygtukas „Tweet“, įdiegtas „Twitter Inc.“, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, JAV;
 • „LinkedIn“ mygtukas „Dalytis“, valdomas „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV.

Visi papildiniai įvardyti atitinkamų operatorių „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“ (Operatorius) prekių ženklais. Siekdami padidinti duomenų apsaugos lygį ir laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įdiegėme papildomų programų per „2 spustelėjimų sprendimą“. Ši procedūra užtikrina, kad, kai lankotės „Euler Hermes“ svetainėje, tiesioginis Jūsų naršyklės ir Operatoriaus serverio ryšys neužmezgamas. Naršyklė su atitinkamo Operatoriaus serveriu ryšį užmezga tik Jums aktyvinus papildinį spustelint jį ir tuo suteikiant savo sutikimą dėl duomenų perdavimo. Tuomet papildinių turinį Operatoriai perduoda tiesiogiai į Jūsų naršyklę ir integruoja juos į svetainę.

Priėmus papildinį  Operatorius gauna informaciją, kad Jūsų naršyklė prisijungė prie „Euler Hermes“ svetainės. Jeigu prisijungėte prie savo paskyros lankydamiesi „Allianz“ svetainėje, „Operatorius“ gali tiesiogiai prijungti Jūsų apsilankymą prie Jūsų paskyros. Jeigu sąveikaujate su  papildiniu, pvz., spustelėdami „Facebook“ mygtuką, „Tweet“ mygtuką arba „LinkedIn“ mygtuką „Dalytis“, duomenys bus tiesiogiai perduoti iš Jūsų naršyklės Operatoriui ir jis juos išsaugos. Be to, informacija bus paskelbta atitinkamame socialiniame tinkle arba Jūsų „Twitter“ paskyroje ir bus matoma Jūsų kontaktiniams asmenims. Jeigu nenorite, kad šie duomenys būtų perduoti Operatoriams, privalote atsijungti nuo atitinkamos paskyros prieš spustelėdami papildinius ir juos aktyvindami. „XING AG“ naudoja Jūsų duomenis tik bendrosioms funkcijoms pasiūlyti (pvz., skaičiuoti / rodyti skaitiklį), o ne Jūsų asmens duomenims išsaugoti ar vertinti Jūsų elgseną naršyklėje,

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tvarkymą ir naudojimą skaitykite šiuose privatumo pareiškimuose:

„Facebook“: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
„Twitter“: https://twitter.com/privacy
„LinkedIn“: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

6. Kaip dažnai atnaujiname šį privatumo pranešimą?

Mes reguliariai patikriname šį privatumo pranešimą ir kartais jį keičiame. Pasirūpinsime čia pateikti naujausią jo versiją, o jeigu būtų reikšmingų pakeitimų galime Jums pranešti ir tiesiogiai (pvz., el. paštu). Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 03.02.2021.