KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

Euler Hermes ir daļa no Allianz Grupas un ir pasaulē vadošais tirdzniecības kredītrisku apdrošinātājs ar filiālēm un pārstāvniecībām Eiropā un visā pasaulē. Euler Hermes nodrošina B2B (bizness biznesam) finanšu produktus un pakalpojumus, lai klientiem visā pasaulē palīdzētu pārdomāti veikt tirdzniecību un attīstīt savu biznesu drošā veidā.

 

Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas uz šādu juridisku personu: 

Euler Hermes Latvija, Baltic HUB in Finland
Euler Hermes SA, Suomen Sivuliike
Mannerheimintie 105
FI-00280 Helsinki

(“Euler Hermes”, ,”mēs”, “mūs” vai “mūsu”)
 

Euler Hermes rūp jūsu personas dati. Šajā konfidencialitātes paziņojumā sniegts skaidrojums par to, kādi jūsu personas dati tiek apkopoti, kā un kāpēc tie tiek ievākti un izmantoti, kā arī par to, cik ilgi tie tiek uzglabāti. Tāpat tiek izskaidrotas jūsu tiesības piekļūt šiem datiem, tos labot vai iebilst pret to apstrādi (tostarp, pieprasīt datu dzēšanu, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus). 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums privacy.fi@eulerhermes.com.

1. Vispārīga informācija 

1.1 Šī sadaļa attiecas uz klientiem, starpniekiem, aģentiem un trešajām pusēm, kā arī personām, kas tikai apmeklē mūsu vietnes. 

1.2 Vai “Euler Hermes” ir “datu pārvaldītājs”? Ko tas nozīmē?

Jā, “Euler Hermes” ir “datu pārvaldītājs”, kā noteikts spēkā esošajos tiesību aktos un noteikumos (konkrētāk — ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā). Tas nozīmē, ka “Euler Hermes” ir juridiskā persona, kas pārvalda personas datus, ko tā ievāc, un saskaņā ar likuma prasībām nodrošina, ka tiek īstenota politika, pasākumi un procedūras šo datu aizsargāšanai, lai ievērotu to personu tiesības, kuru personas dati tiek vākti. 

1.3 Kāda veida personas datus “Euler Hermes” par jums apkopo?

Atkarībā no tā, kādu informāciju jūs sniedzat vai kādas funkcijas izvēlaties, “Euler Hermes” var ievākt jūsu personas datus atbilstoši tālāk sniegtajām kategorijām:

 • Dati, kurus sniedzat mums, piemēram, kad reģistrējaties mūsu pakalpojumiem, kā jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, amata nosaukums, uzņēmuma nosaukums; 

 • ja apmeklējat mūsu vietni, mēs apkopojam informāciju par jums, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels datu apjoms, kas tiek saglabāts jūsu ierīcē un ļauj mums atkārtoti identificēt jūsu pārlūkprogrammu, kad atkārtoti apmeklējat mūsu vietni. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums lietotājam draudzīgu, drošu un efektīvu vietni un sniegtu jūsu vajadzībām un interesēm atbilstošus pakalpojumus, piemēram, pielāgojot pārlūka lietotāja pieredzi vai nodrošinot jums paredzētu (trešās puses) reklāmu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par sīkdatnēm, lūdzu, dodieties uz sīkdatņu sadaļu zemāk (2.2.).

 • informācija, ko mēs iegūstam no trešajām pusēm (piemēram, no informācijas pakalpojumu sniedzējiem) vai publiski pieejamiem avotiem (piemēram, komercreģistriem).


1.4 Kādos nolūkos un uz kāda juridiskā pamata “Euler Hermes” izmanto jūsu personas datus?

Mēs izmantojam jūsu datus

 • pamatojoties uz jūsu piekrišanu, lai 
  o nodrošinātu, uzturētu, uzlabotu un attīstītu mūsu pakalpojumus un pielāgotu tos jūsu vajadzībām un interesēm (piemēram, lai nodrošinātu pielāgotu reklāmu), 
  o sazinātos ar jums,
  o informētu un konsultētu jūs par “Euler Hermes” produktiem (piemēram, nosūtot jums reklāmas),

 • lai sagatavotu un/vai pildītu ar jums noslēgtu līgumu, lai
  o sagatavotu piedāvājumus kādam no mūsu produktiem, sniegtu jums mūsu pakalpojumus un pildītu mūsu savstarpējās līgumsaistības,
  o izveidotu un uzturētu jūsu lietotāja kontus, nodrošinātu tehnisko atbalstu vai citiem saistītiem mērķiem,

 • pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai
  o nodrošinātu, uzturētu, uzlabotu un attīstītu savus pakalpojumus un pielāgotu tos jūsu vajadzībām un interesēm (piemēram, lai nodrošinātu pielāgotu reklāmu),
  o uzlabotu Euler Hermes IT sistēmu drošību visu mūsu lietotāju labā,
  o sazinātos ar jums,

 • atbilstoši juridiskajām saistībām, lai
   o pildītu likuma prasības vai atklāšanas procedūras vai, ja to pieprasa vai pieļauj piemērojamie tiesību akti, tiesas rīkojumi, valdības noteikumi vai valsts iestādes, gadījumos, ja nepieciešams izmeklēt, novērst vai veikt pasākumus attiecībā uz pretlikumīgām darbībām, aizdomām par krāpšanu, situācijām, kas saistītas ar iespējamiem draudiem kādas personas drošībai vai mūsu politiku vai noteikumu pārkāpumiem 

Ja būs nepieciesams izmantot jūsu datus jebkādiem citiem mērķiem, nekā aprakstīts šajā politikā, mēs jūs par attiecīgo mērķi informēsim un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.


1.5 Kur jūsu personas dati tiks apstrādāti?
 
Personas datus, kurus apkopo Euler Hermes, var apstrādāt gan Eiropas Savienībā (ES), gan ārpus tās un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), vienmēr ievērojot līgumiskos ierobežojumus attiecībā uz konfidencialitāti un drošību saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un noteikumiem. Mēs neatklāsim jūsu personīgos datus personām, kurām nav tiesību tos apstrādāt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ES / EEZ dalībvalstīs un citās valstīs ir atšķirīgi likumi attiecībā uz personas datu aizsardzību. Kad jūsu personas dati tiek pārsūtīti no jūsu valsts uz citu valsti, likumi un noteikumi, kas aizsargā jūsu personas datus valstī, uz kuru tiek pārsūtīta jūsu informācija, var atšķirties (vai būt mazāk aizsargājoši) salīdzinajumā ar tiesību aktiem jūsu rezidences valstī. Piemēram, apstākļi, kādos tiesībaizsardzība var piekļūt personas datiem, var atšķirties atkarībā no valsts. 

Ikreiz, kad mēs nododam jūsu personas datus apstrādei ārpus EEZ, mēs izmantosim efektīvus pārsūtīšanas mehānismus (piemēram, ES standarta līguma noteikumus vai saistošus korporatīvos noteikumus), lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni.

1.6 Cik ilgi mēs uzglabājam jūsu personas datus?  

Mēs nesaglabāsim jūsu personas datus ilgāk, nekā nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ tie tika ievākti, vai lai izpildītu juridiskās saistības, vai kā to pieļauj likums, piemēram, lai aizstāvētos pret juridiskajām prasībam. Pēc tam jūsu personas dati tiks dzēsti. Atšķirīgi saglabāšanas periodi ir atkarīgi no personas datu veida un apstrādes mērķa. 


1.7 Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem? 

Ciktāl to pieļauj piemērojamie datu aizsardzības likumi un noteikumi, jums ir tiesības:

 • piekļūt personas datiem, kas par jums ir ievākti, tostarp informācijai par datu avotiem un datu kategorijām, apstrādes mērķiem, saņēmējiem (vai to kategorijām) un attiecīgo uzglabāšanas periodu;
 • pieprasīt atjaunināt vai labot savus personas datus tā, lai tie vienmēr būtu precīzi;
 • iegūt savus personas datus elektroniskā formātā sev vai citam datu apstrādātājam;
 • pieprasīt dzēst savus personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika ievākti vai citādi apstrādāti;
 • ierobežot personas datu apstrādi noteiktos apstākļos, piemēram, ja esat apstrīdējuši savu personas datu precizitāti, laika periodā, kas ļauj mums pārbaudīt to pareizību;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi konkrētu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, kas neatbilst mūsu pārliecinošajiem likumīgajiem apstrādes pamatojumiem;
 • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti ar jūsu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, vai ja pastāv vēl kāds juridisks pamats datu apstrādei (piem., likumīgo interešu ignorēšana);
 • iesniegt sūdzību datu pārvaldniekam un/vai attiecīgajai datu aizsardzības iestādei;
 • jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar mums un norādot savu vārdu un e-pasta adresi, kā arī jūsu pieprasījuma mērķi.
      -> Data Subject Access Request Form

2. Vietnes

2.1 Kā Euler Hermes ievāc jūsu datus?

Savās tīmekļa vietnēs Euler Hermes apkopo tikai tādus personas datus, kurus jūs brīvprātīgi iesniedzat tiešsaistes veidlapās vai kurus jūs citādi ļaujat mums ievākt saskaņā ar sīkdatņu preferencēm, ko izvēlējāties, kad pirmo reizi apmeklējāt mūsu lapu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, un tādā gadījumā mēs pārtrauksim šajā tīmekļa vietnē apkopoto datu apstrādi. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt.

2.2 Sīkdatnes 

Sīkdatne ir neliels datu apjoms, kas tiek saglabāts jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un laika gaitā ļauj tīmekļa vietnei “atcerēties” jūsu darbības vai preferences. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pareizu mūsu tīmekļa vietnes darbību un atvieglotu jūsu piekļuvi tai, apkopojot informāciju par jūsu ierīci un preferencēm (piemēram, jūsu ierīce un pārlūkprogramma). Turklāt mēs apkopojam informāciju par to, kā jūs mijiedarbojaties ar mūsu un mūsu partneru pakalpojumiem, piemēram, reklāmas pakalpojumiem. Principā mūsu tīmekļa vietnes varat izmantot arī bez sīkdatnēm. Ja vēlaties pilnībā un ērti izmantot mūsu vietni, nepieciešams pieņemt sīkdatnes. Sīkdatņu iestatījumus jebkurā laikā iespējams mainīt, piemēram, lai atsauktu savu piekrišanu.

Pastāv vairāki sīkdatņu veidi.
(a) Sesijas sīkdatne (jeb “pagaidu sīkdatne”)
Sesijas sīkdatne ļauj mums saglabāt jūsu rīcību pārlūka sesijas laikā (piem., jūsu pieteikšanās dati). Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas, aizverot pārlūkprogrammu vai izejot no mūsu vietnes. 

(b) Pastāvīgā sīkdatne (jeb “izsekošanas sīkdatnes”)
Pastāvīga sīkdatne tiek saglabāta jūsu ierīcē starp pārlūka sesijām. Šīs sīkdatnes mums palīdz atcerēties jūsu preferences vai darbības katru reizi, kad apmeklējat mūsu vietni, līdz sīkdatnes derīguma termiņa beigām. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī tam, lai jūs paliktu pieteicies mūsu tīmekļa vietnē. Tiklīdz sīkdatne ir dzēsta, jums vēlreiz jāievada pieteikšanās dati.

(c) Trešās puses sīkdatne
Šīs sīkdatnes trešā puse iestata atsevišķi no mūsu tīmekļa vietnes, piemēram, lai piedāvātu reklāmas, piemēram, reklāmkarogus, trešo pušu produktiem vai sociālo tīklu pogām.

Mūsu mājas lapā mēs izmantojam šādas sīkdatnes:  

 

Sīkdatnes nosaukums

Pielietojums

Glabāšanas laiks

Sīkdatnes veids

GA

“Google Analytics” sīkdatnes, lai atšķirtu lietotājus

2 gadi

Trešās puses sīkdatne

Marketo

“Marketo” sīkdatnes, lai atšķirtu lietotājus

2 gadi

Trešās puses sīkdatne

 

3. Trešās puses

Sniedzot saviem klientiem ar tirdzniecību saistītus kredītu risinājumus, mēs varam apkopot informāciju par jums un jūsu uzņēmumu, lai novērtētu un uzraudzītu savu risku un iekasētu parādus. Mēs apkopojam informāciju no trešajām pusēm vai publiski pieejamu informāciju. Turklāt mēs varam apkopot informāciju, kuru jūs tieši atklājat mums. Mēs apkopojam datus par:

 • komercsabiedrībām: tirdzniecības nozari, nosaukumu, pārstāvju vārdiem (piemēram, direktoriem, valdes locekļiem) un informāciju par jūsu kredītspēju (piemēram, maksājumiem un riskiem), 
 • Individuālajiem komersantiem vai citiem vienlīdzīgiem uzņēmumiem: nosaukumu, e-pasta adresi, adresi, tirdzniecības nozari, juridisko veidu, pārstāvju vārdiem (piemēram, direktoriem) un informāciju par jūsu kredītspēju (piemēram, maksājumiem un riskiem)

4. Kā jūs varat sazināties ar mums?

Ja jums ir kādi jautājumi par saviem personas datiem, jūs varat sazināties ar mums: privacy.fi@eulerhermes.com

5. Cik bieži mēs atjaunojam šo konfidencialitātes paziņojumu?

Mēs regulāri pārskatām šo konfidencialitātes paziņojumu un laiku pa laikam tajā veicam izmaiņas. Mēs nodrošināsim, ka šeit ir pieejama jaunākā paziņojuma versija, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs varam jūs papildus informēt (piemēram, pa e-pastu). Šis konfidencialitātes paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 31.03.2018.