Bon Tanggungan & Jaminan

 

What are Surety bonds & Guarantees? Apakah itu bon Tanggungan & Jaminan?

Bon Tanggungan dan Jaminan boleh disediakan merentasi pelbagai sektor dagangan.
Bon menyokong tanggungjawab kontrak anda kepada pihak lain. Sekiranya berlaku kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawab yang dinyatakan, kami bersedia untuk menyediakan pampasan untuk kerugian dan kerosakan yang anda alami.

Apabila menggunakan Kemudahan Bon kami, pengaturan modal kerja anda tidak terjejas dan kekuatan kewangan kami sering merujuk kepada Bon atau Jaminan kami adalah dilihat sebagai produk pilihan. 

 
KESELAMATAN

Penarafan AA kami daripada Standard & Poor’s menyediakan jaminan bahawa bon akan sentiasa tersedia untuk memenuhi keperluan benefisiari.

KECAIRAN

Bon kami boleh menyediakan kemudahan modal kerja daripada bank, dan/atau mengurangkan keperluan keselamatan ketara pada instrumen perdagangan.

CAPAIAN

Bon kami membolehkan anda mengembangkan potensi pertumbuhan untuk mencapai pelanggan baharu. Wawasan global dan kewujudan pejabat tempatan kami juga boleh membantu keperluan bon antarabangsa anda.

Sila berhubung dengan kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan kami.

Hubungi kami