Cyberfraude en datalekken door computermisbruik:

  • Tijdens een cyberaanval wordt een virus geïnstalleerd op computers om ze te blokkeren
  • Een phishingmail probeert vertrouwelijke gebruikerswachtwoorden te achterhalen om er vervolgens frauduleuze daden mee te plegen in de systemen van het slachtoffer

In de afgelopen 24 maanden is 52% van de Belgische bedrijven het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De technologische vooruitgang, de toenemende hoeveelheid gegevens die moet worden beschermd en de duidelijke toename van het gebruik van sociale netwerken maken bedrijven kwetsbaarder voor cybercriminaliteit.

​ ​
​ ​
Uw onderneming kan het slachtoffer worden van fraude. Externe fraude wordt opgezet door mensen van buiten de onderneming om geld of goederen te stelen, terwijl interne fraude wordt gepleegd door uw medewerkers. Cyberfraude kan zowel intern als extern zijn. In het kader van uw contract wordt u vergoed in geval van interne, externe of cyberfraude. Sluit een fraudeverzekering af en beperk uw directe en indirecte financiële verliezen. In geval van een aanval neemt ons team van specialisten de leiding over de situatie en biedt u gepersonaliseerde ondersteuning.